Publications & Works

Articles Published in Other Journals

”Spor ve Mantık İlişkisi”, Üniversite Araştırmaları Dergisi, C:1, S:3, Aralık 2018ss:110-115.

üniversite araştırmaları, vol.1, no.3, pp.110-115, 2018 (Other Refereed National Journals)

”The Role of Mythical Form of Thinking Embedded into Earlier and Recent Computer Games in Teaching Religious and Ethical Values”

Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, vol.7, no.2, pp.221-224, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR DÜŞÜNME BİÇİMİ OLARAK ARİSTOTELES ÖNCESİ ŞARTLI YAPILAR

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.23, pp.241-258, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aristoteles in Kategoriler Kuramının Ele Alınış Biçimleri

beytül hikme, vol.6, no.2, pp.79-108, 2016 (Other Refereed National Journals)

Multi-sided Interpretation of Aristotle's Theory of Categories

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.6, no.2, pp.79-108, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İslam Düşüncesinde Metafizik ve Tarih İkileminde Kadın

Dini Ara, vol.19, no.49, pp.97, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

PROBLEMS ENCOUNTERED IN TEACHİNG LOGİC IN FACULTİES OF THEOLOGY

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.51-55, 2014 (Other Refereed National Journals)

İslam Mantıkçılarına Göre Hulfi Kıyasın Bilgi Değeri ve Denetlenmesi

Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.16, pp.41-61, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Role of Ethical Language within The Context of Ecological Problems

Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.11, pp.103-111, 2011 (Other Refereed National Journals)

Bâbertî’nin “Ruh, Kalp, Nefs, Akıl ve Sırrın Tanımı” Başlıklı Risâlesi: Tanıtım, Tahkik ve Çeviri

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.23, no.23, pp.139-155, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FARABI-HUMBOLDT BAGLAMINDA DIL-DUSUNCE ILISKISI

Al-Farabi 1 st. International Congress On Social Sciences, Adıyaman, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.413-418

Arap Dilinin Biçimsel Düşünmeye Uygunluğu Problemi

ULUSLARARASI ORTADOGU KONGRESI, Ankara, Turkey, 30 October 2017, pp.16

THE LOGIC OF POETIC THOUGHT IN SEZAİ KARAKOC

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING, roma, Italy, 08 August 2017, pp.25

Osmanlı Mantık Geleneğine Urmevi’nin Etkisi”

Siraceddin el-Urmevi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 06 May 2016, pp.23-32

Books & Book Chapters