Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Kadı Abdülcebbar'da Söz-Anlam İlişkisi -Kadü'l-Mütekellim Problemi Bağlamında-

  Suleyman Demirel University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2003 Postgraduate

  Farabi'de Dil Felsefesi

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri-Mantık

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English