Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 Geçmişten Günümüze İslam Dünyasında Mantık Çalışmaları

  Invited Speaker

  Bingöl, Turkey

 • 2019 II. Anlam Çalıştayı

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2014 "Kelamcılara Göre Kur’an’ın Otorite Oluşunun Anlamı Nedir?", Kur'an Kelamı, Kimlik ve Hakikat Olarak İslam,(20-21 Mayıs 2011), (s22-24). Isparta, 2014.

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 2014 "KLASİK MANTIK VE MODERN KURGUSAL YARATICI DÜŞÜNME BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ SORUNU", International Educational Technology Conference 2014, Chicago USA.

  Attendee

  Illinois, United States Of America

 • 2014 "Necip Fazıl ve Aristocu Mantık Geleneğinde Poetika Tasavvurları Bağlamında Şiir Hakikat İlişkisi Sorunu", Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, (20-22 Mayıs 2013), Bildiriler Kitabı, Konya, 2014, s.95-101.

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2014 "Mantıksal Bir Sorun Olarak Tanrı'nın Tanımlanması: Gazzali'nin Filozoflara Eleştirisi", Uluslararası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu, (12-14 Mayıs 2011), Bildiriler Kitabı, Isparta 2014. ( s. 297-306), (ISBN 978-9944-452-85-4)

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 2014 "Baberti'nin Kelami Analizlerinde Rasyonel Dilin Dönüşümü Sorunu",Ekmeleddin Baberti'yi Keşif Yolunda I. Ekmeleddin Baberti Sempozyumu, BAKÜTAM, Bayburt Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-605-61893-5-7, Erzurum, 2014, (s.375-384).

  Attendee

  Bayburt, Turkey

 • 2014 "On The Problems Encountered In Teaching Logic In Theology Faculties", International Teacher Education Conference, ITEC, DUBAİ, (February 5-7 2014), 2014.

  Attendee

  Dubai, United Arab Emirates

 • 2011 "Klasik İslam Düşünürlerine Göre Bilginin Elde Ediliş Sürecinde 'İnanma'nın Yeri", Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Editörler: Zeki Parlak, İbrahim Güran Yumuşak, Saraybosna, 2011, 666-671.

  Attendee

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 2009 "İnsan-Tabiat İlişkisinin Rehabilitasyonu Bağlamında Diyalojik Düşünme Modeli", Uluslararası Davraz Kongresi, Küresel Diyalog, 24-27 Eylül 2009, Isparta, s. 3248-3256

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 2006 Mu'tezile Kelamcılarının Din Dili Anlayışlarına Harran Okulu'nun Katkısı" I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu , c. II, S.355-360, 28-30 Nisan 2006 Şanlıurfa.

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 2006 "Modern Samsun'un Efsanevî (Mitolojik) Geçmişi". Geçmişten Geleceğe Samsun 2006, 1. Kitap, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı, Samsun, 2006, s.601-608.

  Attendee

  Samsun, Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1