Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Examining the success motivation of the wrestlers in the Turkish national team

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.12, no.2, pp.388-399, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Adapted Basketball Exercises on the Development of Non-Oral Communication Skills of Autistic Children

Journal of Education and Training Studies, vol.7, no.10, pp.123-130, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Recreational and Sportive Activities on the Quality of Life of Mothers with Autistic Children’s

Journal of Education and Training Studies, vol.7, no.8, pp.79-92, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Adapted Game-Aided Physical Education Program on theMotor Skills of Children with Autism Spectrum Disorders: LongitudinalCase Study

Journal of Curriculum and Teaching, vol.8, no.3, pp.63-72, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Katılım Stili İle İşlenen Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Öğrencilerin Sürekli Kaygı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.113-120, 2018 (Other Refereed National Journals)

Şiddet Eğilimli Ergenlerin Saldırgan Davranışlarına Fiziksel Aktivite ve Sportif Oyunların Etkisi

Akademik Bakış, no.66, pp.1-11, 2018 (International Refereed University Journal)

İşitme Engelli Çocukların Yaşam Kalitelerine Fiziksel Aktivite ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi

The Journal of Academic Social Science, vol.5, no.44, pp.34-42, 2017 (International Refereed University Journal)

İşitme Engelli Çocukların Yaşam Kalitelerine Fiziksel Aktivite ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi

Journal of Academic Social Science, vol.5, no.44, pp.205-217, 2017 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin spora karşı tutumlarına beden eğitimi ve spor dersinin etkisi

Journal of Research in Education and Teaching, vol.5, 2016 (Other Refereed National Journals)

İşbirliki Öğrenme Yöntemi ve Oyun Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, vol.5, no.1, pp.309-322, 2016 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Saldırgan Davranışları ve Sosyalleşme Süreçlerine Akran Eğitimi ve Oyun Etkinliklerinin Etkisi

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, no.2, pp.788-813, 2016 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Gençliğinin Sportif Rekreasyon Etkinliklerine Yönelik İlgileri ve Katılma Düzeylerinin Belirlenmesi

Journal of Tourism Theory and Research, vol.1, no.2, pp.104-115, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çoklu Zekâ Kuramı ve Kinestetik Zekânın Önemi

Journal of Human Sciences, vol.4, no.2, pp.2-11, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Otistik Çocukların Yaşam Kalitelerine Doğa Eğitimi ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi

5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.2

Katılım Stili İle İşlenen Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Öğrencilerin Sürekli Kaygı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.1

Özel Gereksinimli Çocukların Yaşam Kalitelerine Fiziksel Aktivite veHareket Eğitiminin Etkisi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2017, pp.1241

Üniversite Öğrencilerinin Spora Karşı Tutumlarına Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Etkisi

7. International Congress on New Trends in Education, 13 May - 15 June 2016

The Effect of Cooperative Learning Method and Gaming Activities of Social Anxiety Level in Preschool Children

3rd International Exercise and Sport Psychology Congress Exercise and Sport Psychology for Excellence in Life and Sports, 23 - 25 October 2015

The Impact Of Peer Education And Play Activities Aggressive Behavior and Socialization Process Of Children’s in Preschool

3rd International Exercise and Sport Psychology Congress Exercise and Sport Psychology for Excellence in Life and Sports, 23 - 25 October 2015

Books & Book Chapters

Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrumlu Çocuğa Sahip Ailelerin Tükenmişlik ve Kaygı Düzeyleri Üzerine Yapılmış Çalışmalar: Meta Analizi

in: Spor ve Sağlık Alanında Bilimsel Çalışmalar-1, İhsan KUYULU, Yasin KARACA, Editor, Gece Kitaplığı, pp.1-18, 2020

Halter Büyükler Müsabakasına Katılan Yıldız ve Genç Sporcuların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

in: Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Atilla ATİK, Özgür KARATAŞ, Kemal KURAK, Oktay KIZAR, Editor, Gece Publishing, pp.159-175, 2019