Education Information

Education Information

 • 2007 - 2018 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Gözenekli Bazı Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Yapısal ve Termal Özelliklerindeki Değişimlerin İncelenmesi

  Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği

 • 2007 Postgraduate

  Oksit Flotasyonunda Tane Boyutu, Hidrofobiklik, Köpük Yapısı ve Mekanik Taşıma Arasındaki İlişki

  Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English