Education Information

Education Information

  • 2015 - 2020 Doctorate

    Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

  • 2012 - 2014 Postgraduate

    Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

  • 2005 - 2010 Undergraduate

    Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey