Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sovyetler Birliği Tarih Yazımında KAraçay-Malkarların Kökeni Konusu

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.269-299, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rus Panslavizminin Balkan İmtihanı

Doğu Batı, no.90, pp.95-128, 2019 (Other Refereed National Journals)

Rusya’xxnın I.Aleksandr Dönemi Balkan Politikası (1801-1825)

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, no.28, pp.45-72, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kıbrıs Türk Eğitimine İngiliz Müdahalesi (1920-1935)

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.14, no.28, pp.111-134, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

British Intervention in the Turkish Cypriot Education (1920-1935)

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.14, no.28, pp.111-133, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Silk Making in Southern Caucasia in the second half of the XIX century

XVI. Türk Tarih Kongresi, vol.2, pp.73-94, 2015 (International Conference Book) Creative Commons License

Güney Kafkasya da Ermeni Nüfusu 19 yüzyıl

Yeni Türkiye, no.78, pp.450-460, 2015 (Other Refereed National Journals)

19 yüzyılın ilk yarısında Gürcistan da Politik ve Ekonomik Durum

Yeni Türkiye, no.77, pp.467-472, 2015 (Other Refereed National Journals)

93 Harbinde Çarlık Rusya sı Görevlilerinin Günlükleri

Yeni Türkiye, no.68, pp.2721-2728, 2015 (Other Refereed National Journals)

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Rusya nın Boğazlar Politikası

BELGİ, no.9, pp.1178-1194, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

19 yüzyılda Kafkasya da Çarlık Rusyası Etkisi

Dünya TArihinin Başlıca Meseleleri, vol.1, pp.84-89, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

19 yüzyılda Rusya nın Karabağ Politikası

BELGİ, no.3, pp.231-240, 2012 (Other Refereed National Journals)

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin İç ve Dış Dinamiklerinin Şekillenmesinde Dinamikler

Bağımsızlıklarının 20.yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye, pp.31-50, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İkincibinyılda Türk Dünyasında Temel Değişim Dönüşüm Üzerine

Türk Yurdu, no.291, pp.191-198, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çarlık Rusyasının Türkistan da Hakimiyet Kurması

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.24, pp.51-78, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Russko Turetskie Torgovıe Svyazi na Rubeje XIX XX vekov

Problemi Sovremennoy Ekonomiki, no.33, pp.427-431, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlıdan Cumuhriyete Değişme Farklılaşma ve Yeniden Yapılanma

SDÜ Fen-Edebayat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rusya nın Kafkasya Mücadelesi XVIII XIXyüzyıl

Rusya Çalışmaları 2, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türkiye ve türk Dünyası ilişkileri Siyaset ve Ticaret

Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anadolu da Rus Alman Rekabeti 1878 1914

Prof.Dr. Yavuz Ercan'a Armağan, pp.263-277, 2008 (National Non-Refereed Journal)

XIX yüzyılda Çarlık Rusyasının Kırım Politikası

Karadeniz Araştırmaları (KARAM), no.11, pp.57-70, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

russian Commercial Relations with Ottoman Empire at the Beginning oft he XXth Century

İnternational Conference Asian and African Studies in the Universite of Saint Petersburg, 2006 (Other Refereed National Journals)

Gürcistan da Rus İdaresinin Yerleşmesi 1800 1850

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, vol.1, no.1, pp.67-80, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rusya nın Güney Kafkasya Politikası ve Batılı Devletler

Avrasya Etüdleri, pp.125-146, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rusya İçin Şark Meselesi Nedir

Osmanlı'dan Lozan'a Batının Paylaşım Porjeleri, pp.574-588, 2006 (Other Refereed National Journals)

Vopros ob Opredelenii Granitsı v Çapadnoy Çasti Çakavkazya v 1812 1829gg

Vostok-Vostokovedı-Vostokovedenie, pp.198-209, 2004 (Other Refereed National Journals)

Ob istoriçeskih faktorah vkluçeniya Çakavkazya v Sostav Rossii

Çelovek i Obşestvo v İstorii Rossiyskoy Tsivilizatsii, pp.587-592, 2004 (Other Refereed National Journals)

Rusya da Kafkasya Hakkında Bilimsel Çalışmalar

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.10, pp.47-60, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nekotorie Problemi Vzaimootnoşenii Rossii i Zakavkazya v kontse XVIII XIX vekov

Rossiyskoe Obşestvo: Sotsiolno-politiçeskaya, Ekonomiçeskaya i Kulturnaya İstoriya, pp.106-110, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

I. Aleksandr Dönemi Rusya’xxnın Balkan Politikası

IBAC, Prishtina, Serbia, 9 - 11 November 2017

19.yüzyılın ilk yarısında Borçalı, Kazak, Şemşedil Bölgesinde Rusya İdaresi

uluslararası Gürcistan’xxda İslamiyetin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.255-266

Petro dan Putin e Rusya

Petro'dan Putin'e Konferans, Turkey, 12 May 2016

XIX yüzyılın İkinci Yarısında Güney Kafkasya da İpekçilik

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2010, vol.2

Books & Book Chapters

Rusya’xxnın Kuzey Kafkasya’xxda Ticaret ve Gümrük Politikası

in: Tarih Boyunca Gümrükler, Mustafa Tanrıverdi, Editor, hiperyayın, İstanbul, pp.63-82, 2019

Osmanlı Devletinde Geleneksel Temelde Yenileşme ve Çağdaşlaşma Teşebbüsü

in: M.Ali Ünal’a Armağan, Türk Tarihi Araştırmaları, Bozkur N., Güneş Yağcı Z., Editor, Berikan Yayıncılık, Ankara, pp.427-449, 2018

Osmanlı Devlet’xxinde Geleneksle Temelde Yenileşme ve Çağdaşlaşma Teşebbüsü (19.YÜZYIL)

in: Mehmet ALi ÜNAL’xxa Armağan. Türk Tarihi Araştırmaları, Nurgül BOZKURT, Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.427-449, 2018

Russia's Military and Administrative Activities in the South Caucasus in the First Half of the 19th Century

in: Turkish Russian Academics A Historical Study On the Caucasus, Center of Eurasian Strategic Studies, Editor, Terazi Yayıncılık, Ankara, pp.73-96, 2016