Education Information

Education Information

 • 2000 - 2004 Doctorate

  Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi, Vostoçnıy Fakültet, Yakınçağ, Russia

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl), Turkey

 • Continues Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  19.yüzyılın ilk yarısında Güneybatı Kafkasya'da Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya

  Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi, Yakındoğu Ülkeleri Tarihi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Russian