Education Information

Education Information

 • 2008 - 2012 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  İnsan Kaynakları Geliştirmede Çocuk/Genç Oyunlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ İşletme

 • 2000 Postgraduate

  Türkiye'de Çokuluslu İşletmelerden Teknolojik Yetenek Aktarımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Netaş Uygulama Örneği

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat/ Uluslararası İktisat

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English