Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Evlerine Dair Araştırma Malzemesi ve Yöntem Sorunsalı: Potansiyeller ve Sınırlılıklar

Tasarım + Kuram, vol.16, no.29, pp.35-52, 2020 (National Refreed University Journal)

CASE ISSUES AND DATA ON HOUSES IN THE 17TH CENTURY ISTANBUL KADI REGISTERS

AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol.16, no.3, pp.37-47, 2019 (International Refereed University Journal) identifier

İSTANBUL’DA ON YEDİNCİ YÜZYIL EVLERİNDE YAŞAMA MEKANLARI

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, vol.1, no.1, pp.45-59, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

LIVING CONDITIONS IN HOUSES OF ISTANBUL DURING THE 17TH CENTURY: A READING OF KADI REGISTRIES

TÜBA-KED: Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, no.19, pp.76-88, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MÜHENDİSLİK’TEN AYRILMAK YETMİYORMUŞ

ARREDAMENTO MİMARLIK, no.278, pp.97-99, 2014 (National Non-Refereed Journal)

18. YÜZYIL İSTANBUL EVLERİNE SEÇME ÖRNEKLERLE BİR BAKIŞ

İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, no.2, pp.127-139, 2013 (National Non-Refereed Journal)

VAKIF İSTİBDAL KAYITLARI İSTANBUL’DA BARINMA KÜLTÜRÜ VE KENT YAPISINA DAİR NELER SUNAR?

TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, vol.8, no.16, pp.467-488, 2010 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Kentsel Mekanında Mimar Sinan Külliyelerinin İstanbul Kenti Örneğinde İncelenmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.105-119, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPATIAL SEARCH FOR CONSTRUCTION OF WOMEN’S VISIBILITY IN THE LATE OTTOMAN PUBLIC SPACES: DARÜLMUALLIMATS

LIVENARCH VII-livable environments & architecture- 7th International Congress/Other Architect/ure(s), Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2021, vol.2, pp.502-520

A READING FROM KADINLAR DÜNYASI ON THE VISIBILITY OF WOMEN IN THE PUBLIC SPACES OF LATE OTTOMAN ISTANBUL

LIVENARCH VII-livable environments & architecture- 7th International Congress/Other Architect/ure(s), Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2021, vol.1, pp.278-291 Sustainable Development

Household Goods in the Perspective of Advertisements in the 19th Century Istanbul

VIII. INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CONFERENCE PROCEEDINGS, ARCHDESIGN '21, İstanbul, Turkey, 02 April 2021, pp.152-166

RETHINKING OF GERZE FIRE HOUSES AS URBAN MEMORY SPACES

Research 2020 International Symposium of Architectural Research, Karabük, Turkey, 18 - 21 November 2020, pp.123-126

TÜKETİM NESNESİ OLARAK HAFIZALARDAKİ TÜRK EVİ İMAJI

21. YÜZYIL KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 14 February 2020, pp.179-201

A BUILDING IN URBAN COLLECTIVE MEMORY: SAMSUN TEKEL BUILDING

VII. INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON MEMORY STUDIES AND THE PAST, İstanbul, Turkey, 29 November 2019, pp.49-64

HOUSES AND STREETS IN THE EARLY MODERN PERIOD OF ISTANBUL

ARCHDESIGN’ 18 / V. International Architectural Design Conference, Dubrovnik, Croatia, 13 - 14 April 2018, pp.312-320

1742-1764 YILLARI ARASINDA AHKAM DEFTERLERİNE GÖRE İSTANBUL’DA MİMARLIK HAMİLERİ OLARAK VAKIF KURUCULARI

ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı Doktora Araştırmaları Sempozyumu VI- Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Hamilik ve Mimarlık Tarihi, Ankara, Turkey, 3 - 04 December 2009, pp.67-76

DIFFERENT FACES OF PRIVACY IN ISTANBUL HOUSES (17TH CENTURY)

15th International Congress of Turkish Art (ICTA), Napoli, Italy, 16 - 18 September 2015

RETHINKING OF NON-PLACE

LIVENARCH IV-(RE/DE) Construction in Architecture, Trabzon, Turkey, 9 - 11 July 2009, vol.1, pp.325-335

THE QUESTION OF RE-FUNCTIONING: A CASE STUDY OF ATIF EFENDI LIBRARY

LIVENARCH IV-(RE/DE) Construction in Architecture, Trabzon, Turkey, 9 - 11 July 2009, vol.3, pp.1021-1035

ISPARTA TARİHİ KENT MERKEZİNDE KONUTLAR

III. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 13 April 2007, pp.251-258

TÜRKİYE’DE MİMARLIK TARİHİ YAZIMINDA SINIRLARI AŞMA DENEMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 November 2007, vol.2, pp.229-232

RESTORASYON VE KORUMA BAĞLAMINDA İKİ SOMUT ÖRNEK: ”BAKİBEY KONAĞI” VE ”TAŞ ODA”

1. BURDUR SEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 16 - 19 November 2005, vol.2, pp.1320-1325

ENVIRONMENTAL REHABILITATION WORKS IN THE MEDITERRANEAN CITY ISPARTA’S HISTORICAL CENTER

1st Euromediterranean Regional Conference, BARSELONA, Spain, 12 - 15 July 2007, pp.325-327

MODERNİZMİN ISPARTA’YA YANSIMALARI: ISPARTA LİSESİ ÖRNEĞİ

DOCOMOMO Türkiye ”Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşları, Ankara, Turkey, 10 - 11 November 2004

Books & Book Chapters

Geç Osmanlı Modernleşmesinde Kadın Eğitim Yapıları: Taşra İnas Mektepleri ve Darülmuallimatlar

in: Çağdaş Mimarlık Araştırmaları: Kent, Kuram, Tasarım, Yıldız Aksoy,Efe Duyan, Editor, DAKAM Yayınları, İstanbul, pp.100-140, 2021

SELAMLIĞIN HALLERİ

in: UĞUR TANYELİ’YE ARMAĞAN, Işıl Uçman Altınışık,Erhan Berat Fındıklı, Editor, BİNAT İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK / b.kitap, İstanbul, pp.127-154, 2019

18. YÜZYILDA İSTANBUL EVLERİ: MİMARLIK, RANT, KONFOR, MAHREMİYET

İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, İstanbul, 2015

XVIII. YÜZYIL İSTANBUL EVLERİ

in: ANTİK ÇAĞ’DAN XXI. YÜZYILA BÜYÜK İSTANBUL TARİHİ C.XVIII, Coşkun Yılmaz, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.368-381, 2015