Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ARAPÇA’NIN SEVÂHİLÎ DİLİNİN GELİŞMESİNE KATKISI

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.38, ss.71-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUR’ÂN DİLİ FASÎH ARAPÇANIN GELİŞMESİNE ÂMMÎCE ENGELİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.37, ss.27-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tâhiri Devletinin Kurucusu Tâhir b Hüseyin in Şiirleri ve Vasiyeti

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.35, ss.7-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakülteleri Hazırlık Sınıflarında Yürütülen Arapça Öğretimine İlişkin Öğrenci Başarılarının Tespit Edilmesi Isparta İlahiyat Fakültesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.32, ss.71-87, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdullah b. Tâhir’xxin Siir ve Sarkıları

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.25, ss.106-126, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Öğretimi Bağlamında Arapça ÖğretimindeMotivasyonun Önemi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.20, ss.179-198, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teşbih Sanatının Hadislerdeki Yansıması

Marife, sa.2, ss.141-161, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminin Meslekî Öğretim Açısından Önemi ve Yöntem Sorunu

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.12, ss.97-115, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dilde Türkçecilik Hareketinin Arapça Öğretimine Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.13, ss.127-156, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Arapça Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.10, ss.77-95, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Halife Me’mun: Arap Edebiyatındaki Yeri

Araştırma Yayınları, Ankara, 2017