Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ARAPÇA’NIN SEVÂHİLÎ DİLİNİN GELİŞMESİNE KATKISI

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.38, pp.71-90, 2017 (Other Refereed National Journals)

KUR’ÂN DİLİ FASÎH ARAPÇANIN GELİŞMESİNE ÂMMÎCE ENGELİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.37, pp.27-56, 2016 (Other Refereed National Journals)

Tâhiri Devletinin Kurucusu Tâhir b Hüseyin in Şiirleri ve Vasiyeti

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.35, pp.7-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlahiyat Fakülteleri Hazırlık Sınıflarında Yürütülen Arapça Öğretimine İlişkin Öğrenci Başarılarının Tespit Edilmesi Isparta İlahiyat Fakültesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.32, pp.71-87, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abdullah b. Tâhir’xxin Siir ve Sarkıları

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.25, pp.106-126, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Dil Öğretimi Bağlamında Arapça ÖğretimindeMotivasyonun Önemi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.20, pp.179-198, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teşbih Sanatının Hadislerdeki Yansıması

Marife, no.2, pp.141-161, 2007 (Other Refereed National Journals)

İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminin Meslekî Öğretim Açısından Önemi ve Yöntem Sorunu

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.12, pp.97-115, 2004 (Other Refereed National Journals)

Dilde Türkçecilik Hareketinin Arapça Öğretimine Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.13, pp.127-156, 2004 (Other Refereed National Journals)

İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Arapça Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.10, pp.77-95, 2003 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Halife Me’mun: Arap Edebiyatındaki Yeri

Araştırma Yayınları, Ankara, 2017