Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Analyzing Level of Service Through Anthropometric Scale and Its Contribution to Transportation Engineering

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.14, pp.585-593, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Geleneksel Osmanlı Çarşısı Örneği, Isparta Üzüm Pazarı

History Studies International Journal of History, vol.12, no.1, pp.125-145, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Architecture of Mevlevi Buildings, One of the Dervish Houses in the Ottoman Geography

The Academic Research Community publication, vol.2, no.4, pp.278-289, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

1960larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme Isparta İstasyon Caddesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.69-76, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Bluetooth as a traffic sensor for stream travel time estimation under Bogazici Bosporus conditions in Turkey

JOURNAL OF MODERN TRANSPORTATION, vol.24, no.3, pp.207-214, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Degree Day Analysis for Different Locations in Turkey and Effect on Architecture Conceptualism

Journal of Civil Engineering and Architecture, vol.9, no.10, pp.1252-1261, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYSIS OF BUILDING FACADES WITH FRACTAL METHOD RAILWAY STATION BUILDINGS

International Journal of Civil Engineering and Technology, vol.6, no.9, pp.175-188, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyse of Building Facades With Fractal Method Railway Station Buildings

International Journal of Civil Engineering and Technology, vol.6, no.9, pp.175-188, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Car Park Design Special Case in Turkey

Iternational Journal of Transport, Highways & Railways Engineering, vol.2, no.1, pp.1-5, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Reuse of Historical Railway Stations in Turkey

International Journal of Research in Civil Engineering, Architecture & Design, vol.3, no.1, pp.21-30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of an Airport Terminal Building for Developing a Measurement of Passenger Satisfaction Standard in Turkey

International Journal of Innovative Research in Science, vol.4, no.1, pp.18425-18432, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Building Evacuate Module for Urban Underground Passages Subway Station in Turkey

Journal of Transportation Technologies, vol.5, no.1, pp.1-8, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing a Model for Analyzing Pedestrian Flow in Small Scale Airport Terminal Building

International Journal of Science and Research, vol.3, no.11, pp.2707-2711, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Architecture of the Eğirdir Mevlevîhâne and a Proposal for Reuse

The Journal of Sufi Studies, vol.5, no.9, pp.101-122, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anadoluda Modern Bir İstasyon Binası Ali Çetinkaya İstasyonu

Mimarlık, no.374, pp.83-88, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarihsel Süreçte Türkiye de Demiryolu İstasyon Binaları ve Isparta Burdur Örneği

History Studies International Journal of History, vol.5, no.6, pp.165-181, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Batı Anadolu Türk Evleri Aksu Memiş Ağa Konağı

Batı Akdeniz Mimarlık, no.45, pp.65-68, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Cumhuriyet in Ispartadaki Simgesi İstasyon Caddesi

Mimarlık, no.338, pp.60-65, 2007 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyetin Isparta’xxdaki Simgesi: İstasyon Caddesi

MİMARLIK, no.338, pp.60-65, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Plan Kararlarının Antalya Turizm Kimliği Üzerine Etkileri

6. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Denizli, Turkey, 01 October 2020

Türkiyede Mimarlık Eğitiminde Temel Tasarım Dersinin Değerlendirilmesi

HEZARFEN ULUSLARARASI FEN, MATEMETİK VE MÜHENDİSLİK KONGRESİ, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.158-159

Trabzonun Kilise Mimarisi Açısından Önemi

UMCAK I.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 6 - 08 September 2019, pp.27

Eğirdir Kenti Mekansal Bellek Değişimi

Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.288-309

Kültürel Sürdürülebilirlik Açısından Isparta Üzüm Pazarı

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.719-720 Sustainable Development

The Effects of Urban Transformation on Sustainable Urbanization: Case Study, Isparta Gulistan Neighborhood

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICSD), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 23 April 2017, pp.242-248 Sustainable Development

Sanat Evi

III.Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 2 - 03 October 2015, pp.22

Burdur Çöllü Apartmanı

DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, Mersin, Turkey, 16 - 18 November 2011, pp.16

Dinarın Köylerinde İnşa Edilmiş Olan Afet Konutlarının Termal Performans Analizi

Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2009, pp.100-102

Türkiyede Demiryolu İstasyon Yapıları

15.yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 November 2007, vol.2, pp.212-219

Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımı Isparta Damgacı Sokak Örneği

Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2007, pp.481-489

Osmanlı Mimarisinde Kullanılan Geleneksel Yapı Seramiklerinde Kil Malzeme

XIII. Ulusal Kil Sempozyumu, Isparta, Turkey, 12 - 14 September 2007, pp.669-675

Ekolojik Mimarlık Açısından Türkiye deki Yüksek Katlı Büro Binalarının Analizi

Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 28 April 2007, pp.263-267

Geleneksel Konut Mimarisinde Ekolojik Yaklaşımlar Isparta Evi Örneği

Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 28 April 2007, pp.248-251

Assesment of Wood As a Building Material in Turkey in Terms of Environmental Sustainability

International Conference on ’xxThe Environment: Survival and Sustainability, Nicosia, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, pp.109-110

Rapid Visual Inspection of Historical Churches in Isparta Region Turkey

3rd International Conference on Protection of Structures Against Hazards, Venice, Italy, 28 - 29 September 2006, pp.277-285

Modernizmin Isparta ya Yansımaları Halil Hamit Paşa Kütüphanesi Örneği

DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Temalı Poster Sunumları, Ankara, Turkey, 10 - 11 November 2004

Books & Book Chapters

EĞİRDİR KENTİNDE KENTSEL MEKANIN DÖNÜŞÜMÜ

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ERDOĞAN Türkan, TEMİZER Abidin, İNAN Ruhi, Editor, IVPE, Cetinje, pp.830-849, 2020