Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

AN ECONOMIC PRODUCTION QUANTITY MODEL WITH RANDOM DEFECTIVE RATE IN IMPERFECT PRODUCTION PROCESSES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.4, pp.923-929, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN NÖROPAZARLAMA İLE GELENEKSEL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekonomik Sipariş Miktarı Modellerinde Talebin Kısmen Ertelenmesi ve Bir Uygulama

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.11-32, 2019 (Other Refereed National Journals)

Farklı Durumlar Altında Geliştirilen Stok Kontrol Modelleri Yazın Taraması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.19-31, 2019 (Other Refereed National Journals)

An EOQ Model with Defective Items and Shortages in Fuzzy Sets Environment

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, no.3, pp.1131-1149, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Krizlerin Öngörüsünde Markov Rejim Değişimi Modeli Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Bir Analiz

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.463-475, 2016 (Other Refereed National Journals)

A Model Suggestion and an Application for Nurse Scheduling Problem

Journal of Research in Business, Economics and Management, vol.5, no.5, pp.755-760, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Sektöründe Stok Kontrol Faaliyetlerinin ABC ve VED Analizleriyle Değerlendirilmesi Isparta Devlet Hastanesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.365-376, 2015 (Other Refereed National Journals)

Finansal Krizlerin Regresyon Ağaçları Modeli ile Öngörülmesi Gelişmiş Ülkelere Yönelik Bir Analiz

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.49-58, 2015 (Other Refereed National Journals)

An Economic Order Quantity Model for Defective Itemsunder Permissible Delay in Payments and Shortage

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analitik Hiyerarşi Proses ile Akıllı Telefon Seçimi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.4, pp.225-239, 2014 (Other Refereed National Journals)

Finansal ve Mali Göstergeler ile Küresel Kriz Öncesi Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.5, pp.139-160, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarı Modellerinde Yeni Açılımlar

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.383-406, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ödemelerde Gecikmeye İzin Verilmesi Durumu Altında Ekonomik Sipariş Ve Üretim Miktarı Modelleri Literatür Taraması

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.351-368, 2009 (Other Refereed National Journals)

Rassal Olarak Kusurlu Üretim Yapan Üretim Süreçleri İçin Ekonomik Üretim Miktarı Modeli

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.23, no.4, pp.923-929, 2008 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşme Sürecinde Denizli İmalat Sanayi İşletmelerinin Verimlilik Düzeyi ve Rekabet Gücüne Yönelik Bir Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.299-318, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Inventory Models with Shortages and Backordering

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, 22-24 Kasım 2018, Antalya, 22 - 24 November 2018

Vehicle Routing with Savings Heuristic and an Application

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, 22-24 Kasım 2018, Antalya, 22 - 24 November 2018

Mutlak ve Bağıl Değerlendirme: Karşılaştırmalı Bir Analiz

SOS-CON 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, 11 - 13 May 2018

Bağıl Değerlendirme Sistemine Genel Bir Bakış Literatür Taraması

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, May 22-25, 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey., 22 - 24 May 2014, pp.20

Analitik Hiyerarşi Proses ile Akıllı Telefon Seçimi

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, May 22-25, 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey., 22 - 24 May 2014, pp.8

Türkiye Üniversitelerinde Uygulanan Bağıl Değerlendirme Sisteminin Değerlendirilmesi

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, May 22-25, 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey., 22 - 24 May 2014, pp.233

Vardiya Planlaması Sorununa Bir Çözüm Önerisi.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, May 22-25, 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey., 22 - 24 May 2014

An Economic Order Quantity Model for Defective Items under Permissible Delay in Payments and Shortage

1st International Conference on Economic and Social Studies 2013, May 10-11 2013, Sarajevo- Bosnia Herzegovina, 10 - 11 May 2013

Predictability of Financial Crisis in Developing Countries: Turkey, Argentina and Thailand

1st International Conference on Economic and Social Studies 2013, May 10-11 2013, Sarajevo- Bosnia Herzegovina, 10 - 11 May 2013

Enflasyon ve Paranın Zaman Değeri Altında Ekonomik Sipariş Miktarı Modellerinin Değerlendirilmesi

International Istanbul Finance Congress, June 13-14 2012, İstanbul- Turkey, 13 - 14 June 2012, pp.870-874

An Analysis of Relationship Between Economic Growth And Selected Economic Indicators with Regression Trees and OLS: 1990-2009 Period in Turkey

3. International Symposium on Sustainable Development, May 31-June 1 2012Sarajevo- Bosnia and Herzegovina., 31 May - 01 June 2012 Sustainable Development

Ödemelerde Gecikmeye İzin Verilmesi Durumu Altında Ekonomik Sipariş Miktarı Modelinin Analizi

12th International Symposium onEconometrics Statistics and Operations Research, May 26-29 2011, Denizli –Turkey, 26 - 29 May 2011

Books & Book Chapters

Stoksuzluk Durumu Altında Envanter Modelleri

in: Disiplinlerarası İktisat ve İşletme Çalışmaları, Salih Öztürk, Editor, İKSAD Publishing, pp.169-191, 2019

A Solution Of A Vehicle Routing Problem With Savings Heuristic Method

in: Management and Information Systems, KARADEMİR BAHATTİN, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.95-105, 2019

Pazarlamada Yeni Trendler: Nöropazarlama ve Göz İzleme Tekniği

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-4, Fikret ÇANKAYA Sabrina KAYIKÇI, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.131-150, 2018

Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-4, Fikret ÇANKAYA Sabrina KAYIKÇI, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.171-198, 2018

Karar Verme Sorunu

in: Yöneylem Araştırması, Tecim Vahap, Editor, Lisans Yayıncılık, pp.105-139, 2011