Publications & Works

Articles Published in Other Journals

"19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Çocuk Beslenmesinde Yaygın Bir Gelenek:Sütannelik Ya Da Sütninelik

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.37, pp.1-25, 2020 (International Refereed University Journal)

II. Abdülhamid Dönemi Bir Sosyal Yardım Uygulaması: Tev'em Maaşı

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), no.41, pp.57-78, 2017 (Other Refereed National Journals)

"XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Hekim-Hasta İlişkileri ve Diplomasız Hekimler"

HİSTORY STUDİES, vol.6, no.6, pp.99-115, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Gazetelerinin Gözünden Birinci Dünya Savaşı Çocukları

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, no.32, pp.15-28, 2014 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Osmanlı Dönemi İstanbul Mahallelerinde Çocuk"

3rd Internatıonal Conference on the Changıng World and Socıal Research, ICWSR'2017,, Roma, Italy, 8 - 10 August 2017, pp.71

Mahalle Mektebine Başlama Merasimi Âmin Alayı ve Bed i Besmele

IV. Uluslararası Canik Sempoyumu Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, 15 - 17 May 2015

Osmanlı Devleti nde İlk Eğitim Kurumları Sıbyan Mektepleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çay Meslek Yüksekokulu, Turkey, 13 March 2015

II Abdülhamid Dönemi Bir Çocuk Gazetesi Çocuklara Mahsus Gazete

Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Thessaloniki, Greece, 20 - 21 February 2014

Books & Book Chapters

"19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Toplumunda Kadın Olmak"

in: Türklerde Kadın, Alpaslan Demir,Tuba Tombuloğlu,Oğuz Polatel, Editor, Kömen yayınları, Konya, pp.219-240, 2020