Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bir Osmanlı Hekimi Besim Ömer ve Çocuk Beslenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.52, pp.21-41, 2022 (International Refereed University Journal)

"19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Çocuk Beslenmesinde Yaygın Bir Gelenek:Sütannelik Ya Da Sütninelik

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.37, pp.1-25, 2020 (International Refereed University Journal)

II. Abdülhamid Dönemi Bir Sosyal Yardım Uygulaması: Tev'em Maaşı

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), no.41, pp.57-78, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

"XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Hekim-Hasta İlişkileri ve Diplomasız Hekimler"

HİSTORY STUDİES, vol.6, no.6, pp.99-115, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Gazetelerinin Gözünden Birinci Dünya Savaşı Çocukları

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, no.32, pp.15-28, 2014 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Osmanlı Dönemi İstanbul Mahallelerinde Çocuk"

3rd Internatıonal Conference on the Changıng World and Socıal Research, ICWSR'2017,, Roma, Italy, 8 - 10 August 2017, pp.71

Mahalle Mektebine Başlama Merasimi Âmin Alayı ve Bed i Besmele

IV. Uluslararası Canik Sempoyumu Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, 15 - 17 May 2015

II Abdülhamid Dönemi Bir Çocuk Gazetesi Çocuklara Mahsus Gazete

Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Thessaloniki, Greece, 20 - 21 February 2014

Books & Book Chapters

Hamidoğulları Beyliği'nden Osmanlı Devleti'nin Son Dönemine Eğirdir

in: Eğirdir'e Dair, Tuna Emre Köklü-Hakan Mehmet Kiriş, Editor, Detay Yayıncılık , Ankara, pp.40-54, 2021

"19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Toplumunda Kadın Olmak"

in: Türklerde Kadın, Alpaslan Demir,Tuba Tombuloğlu,Oğuz Polatel, Editor, Kömen yayınları, Konya, pp.219-240, 2020