Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Turkey

 • 2006 - 2009 Undergraduate

  Afyon Kocatepe University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Sosyal Politikalarında Çocuk

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bililmler Enstitüsü, Tarih

 • 2012 Postgraduate

  191 Numaralı Isparta Şer'iyye Sicili(H.1282/1283-M.1865/1867)'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi"

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2010MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

  Foreign Language , Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi