Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.5, no.1, pp.57-63, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A META ANALYSIS: THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF NURSING AND OTHER BACHELOR STUDENTS

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, vol.6, no.1, pp.120-127, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Cinsiyetin Hemşirelerin İş Doyumları Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.151-156, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelerde çalışma statüsünün iş doyumuna etkisi Bir meta analiz çalışması

Journal of Human Sciences, vol.13, no.3, pp.4268-4277, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

CONFLICT MANAGEMENT IN STUDENT NURSES: SYSTEMATIC REVIEW

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, vol.5, no.3, pp.63-67, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SON BEŞ YILDA HEMŞIRELIK DOKTORA TEZLERININ BIBLIYOMETRIK INCELENMESI

5. uluslararası 16. ulusal hemşirelik kongresi, 5 - 08 October 2017

Yönetici Hemşirelerin Kurumdan Ayrılma Niyeti Belirleyicilerinin CHAID Analizi İle İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 19 - 22 May 2017

Hemşirelerin Eğitim Düzeylerinin İş Doyumları Üzerine Etkisi: Meta Analiz Çalışması

nternational Congress on Politic, Economic and Social Studies, 18 - 22 May 2017

The Effects of Nursing Education on Problem Solving Skills of Students A Meta Analysis

The 7th Multidisciplinary Academic Conference in Prague, 27 - 28 May 2016

A META ANALYSIS: THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF NURSING AND OTHER BACHELOR STUDENTS

7th International Congress on New Trends in Education, 13 - 15 May 2016

Conflict Management In Student Nurses Systematic Review

6th International Congress on New Trends in Education, 24 - 26 April 2015

Hematolojide Kullanilan Anti Neoplastik Ajanlarin Hemşire Sağliğina Etkisi

3. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, Turkey, 28 - 30 September 2014