Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINDA FÜTZ SWOT ANALİZİ KULLANIMI SINDIRGI İLÇE ÖRNEĞİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.501-524, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Medya ve Finansal Performans Borsa İstanbul da İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma

Abant İzzet BAysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.269-293, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm İlişkisi Ampirik Bir Çalışma

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.1-23, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Eğitiminin Girişimcilik Düşüncesinin Değişimine Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.53-74, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vizyon Revizyonu: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Turkey, 22 - 24 May 2014, pp.272-278

Mission Statement in Institutional Family Business: A Content Analysis

First International Conference on Management and Economics, Tiran, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.1, no.1, pp.120-132

Kültürel Liderlik ve Türk İş Kültürünü Yönlendiren Sivil Örgütler: Üç Sivil İş Örgütü Üzerinde Bulguların Değerlendirilmesi

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, 22-24 Mayıs 2003 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.1033-1055

Books & Book Chapters

The Achilles’ Heel of Strategic Management: Strategic Leadership in a Chaotic Environment

in: Chaos, Complexity and Leadership 2018, ERÇETİN Ş. Şule, AÇIKALIN Şuay Nilhan, Editor, Springer, Cham, pp.123-135, 2020

Isparta İli Özelinde Kentsel Hizmet Sektörünün Analizi

in: Isparta İli Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi, Özmen, H. İbrahim, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, pp.31-92, 2018

Sektörle İligi Tespitler, Çözüm Önerileri, Projeksiyonlar ve Tavsiyeler

in: Isparta İli Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi, Özmen, H. İbrahim, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, pp.93-105, 2018

Isparta İli Özelinde Kentsel Hizmet Sektörünün Analizi

in: Isparta İli Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi, Özmen, H.İbrahim, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, pp.31-92, 2018

Sektörle İligi Tespitler, Çözüm Önerileri, Projeksiyonlar ve Tavsiyeler

in: Isparta İli Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi, Özmen, H. İbrahim, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, pp.93-105, 2018

Girişimcilik Kavramı ve Girişimciliğin Gelişimi

in: Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi, Çatı, K., Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.1-30, 2016

Yönetim Becerileri ve Liderlik

in: Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi, Çatı, K., Editor, Nobel Akademik Ya., Ankara, pp.182-211, 2016