Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Ameliorative effects of pregabalin on LPS induced endothelial and cardiac toxicity.

Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, vol.96, pp.364-375, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Misoprostol ameliorates doxorubicin induced cardiac damage by decreasing oxidative stress and apoptosis in rats.

Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, pp.1-8, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

The Effect of Alpha-Lipoic Acid on Preventing Amikacin-Induced DNA Damage in Rats

Proceedings of the National Academy of Sciences India Section B - Biological Sciences, vol.87, no.4, pp.1489-1495, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Fingolimod against endotoxin-induced fetal brain injury in a rat model

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, vol.43, no.11, pp.1708-1713, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The impact of gallic acid on the methotrexate-induced kidney damage in rats

JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS, vol.25, no.4, pp.890-897, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The impact of high fructose on cardiovascular system: Role of alpha-lipoic acid

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, vol.35, no.2, pp.194-204, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Lens and cornea lesions of rats fed corn syrup and the protective effects of alpha lipoic acid

CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY, vol.35, no.1, pp.31-35, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effects of electromagnetic radiation (2450 MHz wireless devices) on the heart and blood tissue: role of melatonin

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.117, no.11, pp.665-671, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of misoprostol on cisplatin-induced renal damage in rats

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.49, no.7, pp.1556-1559, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ratlarda 2.45 Ghz Elektromanyetik Alan Kaynaklı Kalp Dokusu Hasarı Üzerine C Vitamininin Koruyucu Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.23-30, 2020 (National Refreed University Journal)

The potential drug-drug ınteractions in alzheimer patients’ treatment

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.381-388, 2019 (Other Refereed National Journals)

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDAKİ İLAÇ PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ ANALİZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.25, no.4, pp.361-369, 2018 (International Refereed University Journal)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-3 Öğrencilerinin Farmakoloji Eğitimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, no.3, pp.275-281, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Learning Styles, Academic Achievement, and Gender in a Medical School Setting

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, no.5, pp.608-611, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Akılcı İlaç Kullanımı

Şurup dergisi, vol.20, pp.8-9, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Üniversite hastanesinde yatan hastaların profili hekimlerin ilaç tercihleri ve polifarmasi varlığı

SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bir üniversite hastanesinde yatan hastalarda hekimlerin ilaç tercihleri ve polifarmasi varlığı

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.20-25, 2015 (Other Refereed National Journals)

The impact of high fructose on cardiovascular system role of alpha lipoic acid

Cell Membranesand Free Radical Research, vol.6, no.1, pp.374, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The impact of alpha lipoic acid on amikacin induced nephrotoxicity

Cell Membranes and Free Radical Research, vol.6, no.1, pp.389, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2450 MHz elektromanyetik alanın sıçan tiroid dokusuna etkisi Selenyum ve L Karnitinin koruyucu rolü

Medical Journal of Suleyman Demirel University, vol.21, no.3, pp.133-141, 2014 (Other Refereed National Journals)

Endodontide ağrı ve analjezik kullanımı

SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.4, no.1, 2014 (Other Refereed National Journals)

Tıp Fakültesinde Öğrenme Stilleri ve Akademik Başarı Learning Styles and Academic Achievement in a Medical School Setting

Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.20, pp.18-24, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Astımda analjezik NSAİİ kullanımı

Medical Journal of Suleyman Demirel University, vol.19, no.3, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bulantı ve Kusma İçin Tedavi Önerileri

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, 2012 (Other Refereed National Journals)

Effects of Misoprostol on Methotrexate Induced Hepatic and Renal Damages

Journal of Biology and Life Sciences, vol.2, no.1, pp.32-37, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Misoprostol on Methotrexate-Induced Hepatic and Renal Damages”

Journal of Biology and Life Sciences, vol.2, no.1, pp.32-37, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reçete Yazma Beceri Eğitiminin Kernin 6 Basamağına Göre Yapılandırılması

24. Ulusal Farmakoloji Kongres, Trabzon, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.182

Fingolimod against endotoxin induced fetal brain injury in the rat model

26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Roma, Italy, 24 - 28 September 2016

Benfotiamin endodontide yeni bir antienflamatuvar ajan olabilir mi

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi 26-29 Mayıs 2016, Kapadokya Türkiye, 26 - 29 May 2016, vol.7, pp.37-38

BENFOTİAMİN ENDODONTİDE YENİ BİR ANTİENFLAMATUVAR AJAN OLABİLİR Mİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

MELATONİN PERİAPİKAL KEMİK REZORBSİYONUNA KARŞI KORUYUCU OLABİLİR Mİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

Metotreksatın Kullanımının Akciğer Dokusuna Etkisi Gallik Asidin Rolü

TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ - SOLUNUM 2015, Turkey, 17 - 21 October 2015, pp.103

Metotreksatın akciğer dokusuna etkisi gallik asidin rolü

TFBD 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Turkey, 9 - 13 September 2015

Onkoloji Servisinde Yatan Hastalarda Potansiyel İlaç İlaç Etkileşimlerinin Araştırılması

Türk Farmakoloji Derneği 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.230

α-lipoic acid protects liver and pancreas against corn syrup

5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress:Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Turkey, 9 - 12 September 2014, vol.6, pp.388-389

Aspirin And Vitamin C Prevent Corn Syrup Induce Renal Damage In Rats

5th International Congress On Cell Membranes And Oxidative Stress: Focus On Calcium Signaling And Trp Channels, Isparta, Turkey, 9 - 12 September 2014, pp.375

Assessment with comet assay of induced damage by amkacin on nephrotoxicity

5th International congress of cell membrane and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 09-12 Sep 2014, Isparta, Turkey., Isparta, Turkey, 9 - 12 September 2014, vol.6

Aspirin and Vitamin C prevent corn syrup induced renal damage in rats

5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 09 September 2014

Deneysel Astım modelinde Aquaporin 5 seviyelerine H89 un etkinliği

Türk Toraks Derneği 17. yıllık kongre, Turkey, 15 - 19 October 2011, vol.39

Investigation of The Protective Effect of Vitamin C on Methotrexate-Induced Liver Injury in Rats

4th International Congress of Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Turkey, 26 - 29 June 2012, pp.33

Ratlarda Cisplatin Kaynaklı Böbrek Hasarına Misoprostol’xxun Etkisi

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.236

Ratlarda Cisplatin Kaynaklı Böbrek Hasarına Misoprostol'un Etkisi

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.236

Misoprostol'ün Ratlarda Metotreksat Kaynaklı Böbrek Hasarına Etkisi

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.241

Effects of pentoxifylline on amikacin induced nephrotoxicity in rat kidney tissue

9th National Histology and Embryology Congress with İnternational Contribution, 20 - 23 May 2008

The Effect of Misoprostol on Methotrexate-Induced Lİver Injury in Rats

2nd International Liver Symposium, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.22

The Effect of Misoprostol on Methotrexate-Induced Lİver Injury in Ratas

2nd International Liver Symposium, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.32

Effect of pentoxyphilline on amicasin-induced nephrotoxicity in rat kidney tissue

9th National Histology and Embryology Congress, Adana, Turkey, 20 - 23 May 2008, pp.60-61