Education Information

Dissertations

  • 2012 Doctorate

    Akarsu akımlarının nonlineerlik, stokastiklik ve belirsizlik özelliklerinin matematiksel tabanlı metotlarla incelenmesi

    Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

  • 2008 Postgraduate

    Akarsu akımlarının lineer ve non-lineer parametrik zaman serileriyle modellenmesi

    Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği