Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Stratejik Maliyet Yönetimi Uygulamalarını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, vol.13, no.1, pp.73-91, 2020 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Bilgi Sisteminin KOBİ’lerde Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.26, pp.73-88, 2020 (Other Refereed National Journals)

Entegre Raporlamada İç Denetimin Güvence ve Danışmanlık Rolleri

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.125-140, 2019 (Other Refereed National Journals)

BİST İmalat Sanayinde Stratejik Maliyet Yönetimi Uygulama Düzeylerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.13-29, 2019 (Other Refereed National Journals)

Effect of Financial Structure Ratios on Profitability: Panel Data Analysis on Manufacturing Sector

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.504-516, 2019 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Bilgisi Değer İlişkisi: BİST Gıda İçecek Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.4, pp.127-137, 2018 (Other Refereed National Journals)

Hata ve Hile Tespitinde Dış Denetçinin Rolü: Irak Sayıştay Denetçileri Üzerine Bir Araştırma

International Journal of Business Economics and Management Perspectives, vol.3, no.2, pp.29-43, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal Yönetim Temelinde Muhasebe Bilgi Kalitesinin Geliştirilmesi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, pp.532-547, 2018 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Meslek Etiği ve Uygulamaları: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.138-150, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Hata Ve Hileleri: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.29, pp.197-204, 2017 (Other Refereed National Journals)

ACCOUNTING PROFESSIONAL ETHICS AND APPLICATION: A RESEARCH IN WEST MEDITERRANEAN REGION

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.4, no.2, pp.138-150, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiği ve Etik İkilem Algıları: Antalya İli Örneği

MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ DERGİSİ, no.50, pp.141-158, 2017 (Other Refereed National Journals)

Veri Zarflama Analizi ve İmalat Sektöründe Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.43-53, 2017 (Other Refereed National Journals)

HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA TESPİTİNDEBENFORD YASASI PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİRUYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.128-139, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

E Ticaret İşletmelerinde Faaliyet TabanlıMaliyetleme Yönteminin Uygulanması Açık ArtırmaSitelerine Yönelik Bir Uygulama

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.4, pp.135-148, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

BIST’te İşlem Gören Turizm İşletmelerinin TOPSİS Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.33, pp.97-114, 2015 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörlerinin Algılanma Düzeyleri Muhasebe Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), vol.13, no.2, pp.239-264, 2011 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri

Muhasebe Finansman Dergisi, vol.2011, no.49, pp.10-23, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Restoran İşletmelerinde Malzeme Akış MaliyetMuhasebesi Uygulaması

17.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2019

Effects of Value Chain Analysis on Strategic Cost Management Approaches: BIST Manufacturing Industry Example

V. International Symposium on Accounting and Finance (ISAF 2019), Bursa, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.110

Sürekli Denetimde Karşılaşılan Engeller Üzerine Bir Literatür Araştırması

Uluslararası Ekonomik Forum 2018: Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme, Eskişehir, Turkey, 11 May 2018, pp.265-278

SÜREKLİ DENETİMDE KARŞILAŞILAN ENGELLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2018 ‘‘Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme’’, Eskişehir, Turkey, 11 May 2018, pp.265-278

Muhasebe Bilgisi Değer İlişkisi: BİST Gıda İçecek Sektörü Üzerine Bir Araştırma

17.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, Çeşme/İZMİR, 26 - 28 April 2018

BİST İmalat Sanayiinde Stratejik Maliyet Yönetimi Uygulama Düzeylerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

5.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Seferhisar/İZMİR, 17 - 20 October 2018

Audit of Corporate Ethics Codes

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.73-75

Kurumsal Yönetim Temelinde Muhasebe Bilgi Kalitesinin Geliştirilmesi

4.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 17 December 2017, pp.112

THE ROLE OF INTERNAL AUDITING IN INTEGRATED REPORTING

14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, Tirane, Albania, 11 - 13 October 2017, pp.67-68

TFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Elde Edilen Hasılat Standardının İnşaat Sektörüne İlişkin İncelenmesi ve Bir Uygulama

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VI. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA, Ohrid, Macedonia, 28 - 29 October 2017

İflas Erteleme ve Borca Batıklık Bilançosu

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 29 - 30 September 2016

Hileli Finansal Raporlama Tespitinde Benford Yasası Perakende Sektöründe Bir Uygulama

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, Turkey, 29 - 30 June 2016

İMKB Ulusal Sınai Endeks de İşlem Gören İşletmelerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, vol.1, pp.992-1002

Books & Book Chapters

An Analysis of Fraudulent Financial Reporting Using The Fraud Diamond Theory Perspective: An Empirical Study on The Manufacturing Sector Companies Listed on the Borsa İstanbul

in: Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting, Simon Grıma, Engin Boztepe, Peter j. Baldacchıno, Editor, Emerald Publishing, pp.131-154, 2020

BDS 701 Kilit Denetim Konuları: Uluslarası Havayolu İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

in: Denetimde Seçme Konular 3: BDS Örnek Uygulamalar ve Araştırmalar, Kurt Ganite / Özbek Yiğit Cevdet, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.149-173, 2020

Muhasebe Bilgi Kalitesi Boyutları: Muhasebe Yöneticilerinin Algılama DüzeyleriÜzerine Bir Araştırma

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, H.Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.196-210, 2019

Risk-Based Audit Application with Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method

in: Contemporary Services Management Issues: Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit / Hasan Hüseyin Soybali / Ali Avan, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.103-127, 2018

Risk-Based Audit Application with Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method

in: Contemporary Services Management Issues: Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit/Hasan Hüseyin Soybali/Ali Avan, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.103-127, 2018