Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The CHP: From the Single Party to the Permanent Main Opposition Party

TURKISH STUDIES, vol.13, no.3, pp.397-413, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Polarization in Party System and the Case of the Turkish Party System

AMME IDARESI DERGISI, vol.44, no.4, pp.33-67, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Türkiye`de Siyasal Eğilimlerin Dönüşümü: Yerel Seçimler Bağlamında Bir Çözümleme

AMME IDARESI DERGISI, vol.41, no.2, pp.101-129, 2008 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

KÜRESEL MARKANIN KENT ve YÖRESİ İLE ETKİLEŞİMİ: STARBUCKS NEDEN ISPARTA’DA VAR, BURDUR’DA YOK?

Türkiye Mesleki Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2019, pp.1-9, 2019 (National Refreed University Journal)

KÜRESEL MARKANIN KENT ve YÖRESİ İLE ETKİLEŞİMİ:STARBUCKS NEDEN ISPARTA’DA VAR, BURDUR’DA YOK?

TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.1-9, 2019 (Other Refereed National Journals)

KARŞILAŞTIRMALI ÇERÇEVEDE AVRUPA PARLAMENTOSUNDA SİYASAL GRUPLAR

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.33, pp.12-23, 2017 (Other Refereed National Journals)

SUNUŞ: 15. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMUNUNARDINDAN

SDÜ İİBF Dergisi KAYFOR 15 Özel Sayısı, vol.22, no.2017, pp.1-4, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Isparta ve Süleyman Demirel Üniversitesi”

ISVAK Dergisi, vol.18, no.104, pp.47-49, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Yerel Siyaset Alanı ve Araştırmaları: Isparta’dan Bir Bakış

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.26, no.2, pp.49-73, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sunuş 4 Seçim 1 Türkiye

Toplum ve Demokrasi, vol.9, pp.1-7, 2015 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE DE SEÇİM SANDIĞI TARTIŞMALARI SEÇİME KATILMA ORANLARININ ANLAMI ve ÖNEMİ

Toplum ve Demokrasi, vol.9, pp.23-49, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Ordu Siyaset İlişkileri Çerçevesinde AK Parti TSK Etkileşimine Bakış

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.361-384, 2015 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE DE ORDU SİYASET İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE AK PARTİ TSK ETKİLEŞİMİNE BAKIŞ

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi İdari bilimler Dergisi, vol.20, no.3, pp.361-384, 2015 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Parlamentosu’nda Siyasal Gruplar ve Parlamento Seçimleri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.2013, pp.123-135, 2013 (International Refereed University Journal)

SİYASETÇİLER VE KAMU YÖNETİCİLERİ BAKIMINDAN TANINIRLIK ISPARTA ÖRNEĞİ

pamukkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, no.14, pp.23-35, 2013 (Other Refereed National Journals)

İktidardan olmak ya da olmamak Türkiye’xxde Belediyelerin Çıkmazı

Yerel Siyaset, vol.2, no.15, pp.91-95, 2007 (Other Refereed National Journals)

İktidardan Olmak Ya da Olmamak Türkiye de Belediyelerin Çıkmazı

Yerel Siyaset Dergisi, no.15, 2007 (National Non-Refereed Journal)

2001 Krizinin Ekonomik Ve SiyasiYönleri Üzerine Bir Değerlendirme Çabası

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.4, pp.46-73, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL MEDYA FENOMENİ YEREL TURİZM DESTİNASYONLARI: SALDA GÖLÜ VE KUYUCAK KÖYÜ ÖRNEKLERİ

Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.526-527

Sarı İller vs Kırmızı İller

Bölge Bilimi, Isparta, Turkey, 1 - 03 December 2016

The Importance of SMEs in Developing Countries

International Symposium on Sustainable Development, 8 - 09 July 2010

Comparative Analysis of Bosnia Herzegovina to the Other Former Yugoslav Federation Countries in the Context of Political and Economic Perspectives

2nd International Symposium on Sustainable Development (Economy and Management), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010, pp.302-311

The Importance Of SMEs In Developing Economies

2nd International Symposium On Sustainable Development (ISSD' 10), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010, pp.183-192

Economic and Political Interaction of 2001 Crises Implications for 2008 Recession

The First International Conference on Management and Economics, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.2, pp.186-201

Economic and Political Interaction of 2001 Crisis Implıcations for 2008 Recession

1. International Conference on Management and Economics, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.2, pp.186-201

Economic And Political Interactions Of 2001 Crisis Implications For 2008 Recession

First International Conference On Management And Economics (ICME'08) "Current Issues In Emerging Economies In Global Perspective", Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.2, pp.186-201

Isparta da Halkın Turizme Bakış Açısı

II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Turkey, 9 - 12 November 2006, vol.1, pp.311-322

Books & Book Chapters

Dünden Yarına Kent, Siyaset, Vatandaş

in: KENT, YÖNETİM ve KÜLTÜRKent Yaşamında İnsan, Nilüfer NEGİZ, Hüseyin GÜL, Ahmet MUTLU, Editor, Lap Lambert Academic Publishing, Riga, pp.1-22, 2018

Her Şey Dijitalleşiyor, Güncelleme Yapmadan Yaşayamazsınız!

in: Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent, Akman, Elvettin Negiz, Nilüfer Akman, Çiğdem Kiriş, Hakan Mehmet, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-21, 2018

Local and UrbanAdministrations, Politics,and Elections in Turkey

in: Comparative Studies and Regionally Focused Cases Examining Local Governments, Sadioğlu Uğur, Dede Kadir, Editor, IGI, pp.182-206, 2016

State and Administrative Reformsin Turkey and Its Implications

in: Global Encyclopedia of Public Administration Public Policy andGovernance, Farazmand Ali, Editor, Springer, pp.1-9, 2016

Local and Urban Administrations, Politics, and Elections in Turkey

in: Comparative Studies and Regionally Focused Cases Examining Local Governments, Uğur Sadioğlu Kadir Dede, Editor, IGI Global, Hershey, PA, 2016

State and Administrative Reforms in Turkey and Their Implications

in: Global Encyclopedia of Public Administration Public Policy and Governance, Ali Farazmand, Editor, Springer International Publishing, New-York, pp.1-9, 2016

Democratic Governance Reforms in Turkey and Their Implications

in: Public Administration and Policy in the Middle East, Dawoody, Alexander R. , Editor, SPRİNGER, New-York, pp.25-59, 2015

"State and Administrative Reforms in Turkey and Its Implications"

in: Public Administration and Policy in the Middle East, Dawoody, Alexander R., Editor, Springer, Londrina, pp.25-59, 2015

Internal Dynamics of the Turkish Foreign Policy in the 2000s

in: Turkish Foreign Policy in the New Millennium, Hüseyin Işıksal, Ozan Örmeci, Editor, Peter Lang, pp.29-39, 2015

Internal Dynamics of the Turkish Foreign Policy in the 2000s

in: Turkish Foreign Policy in the New Millennium, Hüseyin Işıksal, Ozan Ormeci, Editor, Peter Lang Gmbh, Frankfurt, pp.29-37, 2015

Isparta Siyaset ve Yönetim Araştırmaları

Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta, 2010

Kentsel Büyüme Yönetimi ve Isparta'da Komşu (Mücavir) Alan Uygulamaları

in: Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, F. N. Genç, A. Yılmaz ve H. Özgür, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.355-377, 2008

Mücavir Alan

in: Dönüşen Kent, GENÇ FATMA NEVAL, Editor, kjhkjh, a, 2006

Other Publications