Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

”Isparta ve Süleyman Demirel Üniversitesi”

ISVAK Dergisi, vol.18, no.104, pp.47-49, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sunuş 4 Seçim 1 Türkiye

Toplum ve Demokrasi, vol.9, pp.1-7, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL MEDYA FENOMENİ YEREL TURİZM DESTİNASYONLARI: SALDA GÖLÜ VE KUYUCAK KÖYÜ ÖRNEKLERİ

Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.526-527

Sarı İller vs Kırmızı İller

Bölge Bilimi, Isparta, Turkey, 1 - 03 December 2016

The Importance of SMEs in Developing Countries

International Symposium on Sustainable Development, 8 - 09 July 2010

Comparative Analysis of Bosnia Herzegovina to the Other Former Yugoslav Federation Countries in the Context of Political and Economic Perspectives

2nd International Symposium on Sustainable Development (Economy and Management), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010, pp.302-311

The Importance Of SMEs In Developing Economies

2nd International Symposium On Sustainable Development (ISSD' 10), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010, pp.183-192

Economic and Political Interaction of 2001 Crises Implications for 2008 Recession

The First International Conference on Management and Economics, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.2, pp.186-201

Economic and Political Interaction of 2001 Crisis Implıcations for 2008 Recession

1. International Conference on Management and Economics, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.2, pp.186-201

Economic And Political Interactions Of 2001 Crisis Implications For 2008 Recession

First International Conference On Management And Economics (ICME'08) "Current Issues In Emerging Economies In Global Perspective", Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.2, pp.186-201

Isparta da Halkın Turizme Bakış Açısı

II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Turkey, 9 - 12 November 2006, vol.1, pp.311-322

Books & Book Chapters

Dünden Yarına Kent, Siyaset, Vatandaş

in: KENT, YÖNETİM ve KÜLTÜRKent Yaşamında İnsan, Nilüfer NEGİZ, Hüseyin GÜL, Ahmet MUTLU, Editor, Lap Lambert Academic Publishing, Riga, pp.1-22, 2018

Her Şey Dijitalleşiyor, Güncelleme Yapmadan Yaşayamazsınız!

in: Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent, Akman, Elvettin Negiz, Nilüfer Akman, Çiğdem Kiriş, Hakan Mehmet, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-21, 2018

Local and UrbanAdministrations, Politics,and Elections in Turkey

in: Comparative Studies and Regionally Focused Cases Examining Local Governments, Sadioğlu Uğur, Dede Kadir, Editor, IGI, pp.182-206, 2016

State and Administrative Reformsin Turkey and Its Implications

in: Global Encyclopedia of Public Administration Public Policy andGovernance, Farazmand Ali, Editor, Springer, pp.1-9, 2016

Local and Urban Administrations, Politics, and Elections in Turkey

in: Comparative Studies and Regionally Focused Cases Examining Local Governments, Uğur Sadioğlu Kadir Dede, Editor, IGI Global, Hershey, PA, 2016

State and Administrative Reforms in Turkey and Their Implications

in: Global Encyclopedia of Public Administration Public Policy and Governance, Ali Farazmand, Editor, Springer International Publishing, New-York, pp.1-9, 2016

Democratic Governance Reforms in Turkey and Their Implications

in: Public Administration and Policy in the Middle East, Dawoody, Alexander R. , Editor, SPRİNGER, New-York, pp.25-59, 2015

"State and Administrative Reforms in Turkey and Its Implications"

in: Public Administration and Policy in the Middle East, Dawoody, Alexander R., Editor, Springer, Londrina, pp.25-59, 2015

Internal Dynamics of the Turkish Foreign Policy in the 2000s

in: Turkish Foreign Policy in the New Millennium, Hüseyin Işıksal, Ozan Örmeci, Editor, Peter Lang, pp.29-39, 2015

Internal Dynamics of the Turkish Foreign Policy in the 2000s

in: Turkish Foreign Policy in the New Millennium, Hüseyin Işıksal, Ozan Ormeci, Editor, Peter Lang Gmbh, Frankfurt, pp.29-37, 2015

Isparta Siyaset ve Yönetim Araştırmaları

Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta, 2010

Kentsel Büyüme Yönetimi ve Isparta'da Komşu (Mücavir) Alan Uygulamaları

in: Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, F. N. Genç, A. Yılmaz ve H. Özgür, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.355-377, 2008

Mücavir Alan

in: Dönüşen Kent, GENÇ FATMA NEVAL, Editor, kjhkjh, a, 2006

Other Publications