Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  "Türk Parti Sisteminde 1980 Sonrası Kutuplaşma ve Dinamikleri"

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

 • 2005 Postgraduate

  Kent ve Köy Ayrımının Seçmen Davranışlarının Şekillenmesine Etkisi - Isparta Kenti ve Köyleri Örnekolay Araştırması

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi