Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2018 - Continues Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

    Editor