Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Mechanical Features of Masonry Infill Walls on the Seismic Behavior Performance of Rc Buildings

International Civil Engineering Architecture Conference (ICEARC 2019), Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2019

Mevcut Betonarme Binaların Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri İle İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 25 September 2018 - 27 September 2013, vol.TDMD, no.1, pp.170-171

Mevcut Betonarme Binaların Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri İle İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 25 September 2018 - 27 September 2013, vol.TDMD, no.1, pp.170-171

Çerçeveli Binalarda Kolon Eksenel Deformasyonlarının Yanal Ötelenmeye Etkisi

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, Turkey, 24 - 28 August 2015, pp.941-952

Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Üzerine Bir İnceleme

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Turkey, 11 - 14 May 2015

A Simplified Procedure to Determine Seismic Performance of Residential RC Buildings

ACE 2014, 11th International Congress On Advances In Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 25 October 2014

Riskli Binaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 25 - 27 September 2013

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Turkey, 25 - 27 September 2013

The Effects of Material Properties on Building Performance

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, Tirana, 23 - 25 May 2013

SARGI DONATISININ BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ

İnşaat Mühendisliği’ nde 100. Yıl Teknik Kongresi, Turkey, 22 - 24 November 2012

Sargı Donatısının Binaların Deprem Performansına Etkisi

İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2012

Binaların Deprem Performansına Beton Dayanımının Etkisi

International Construction Congress (ICONC), Isparta, Turkey, 11 - 14 November 2012, pp.189-199

BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA BETON DAYANIMININ ETKİSİ

INTERNATIONAL CONSTRUCTİON CONGRESS 2012 – ICONC2012, Turkey, 11 - 13 October 2012

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

2

Project

2