Scientific Activities

Jury Memberships

  • October 2017 Associate Professor Exam

    Doçentlik Sınavı

    Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, 2017