Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği, Turkey

  • 2008 - 2011 Postgraduate

    Mugla Sitki Kocman University, Instıtute Of Scıence, Elektronik Bilgisayar Eğitimi, Turkey

  • 2003 - 2008 Undergraduate

    Gazi University, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Turkey