Publications & Works

Books & Book Chapters

Temel Benlik Değerlendirmeleri Kavramı ve İş Sonuçlarıyla İlişkisi

in: İşletmelerde Yöntem ve Kavram Çalışmaları, Serkan GÜN ve Alper TUTCU, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.3-40, 2019