Education Information

Education Information

 • 2018 - 2021 Doctorate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration (Eng), Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration (English), Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  The Roles of Perceived Organizational Politics and Self Construals on the Effects of Individual Cultural Values on Employee Silence: A Comparative Study Between Turkey and the USA

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 2006 Postgraduate

  The relationship of pre-entry job choice variables and early work experences to early employment organizational commitment and intentions to quit / Kariyerinin başındaki çalışanların işe giriş öncesi ve işteki olumlu deneyimlerinin örgüte bağlılık ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi

  Marmara University, Rektörlük

Foreign Languages

 • C1 Advanced English