Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Öğrenci liderliği uygulamaları ölçeğinin Türkçe’xxye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.26, pp.303-317, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effects of socioeconomic characteristics of students on their academic achievement in higher education

American Journal of Educational Research, vol.1, no.10, pp.449-455, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nasreddin Hoca ve Eğitim Felsefesi

I. Uluslararası Eğitimde Ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Mersin, Turkey, 13 - 15 September 2018

Mahatma Gandi’xxnin Eğitim Felsefesi

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2018

The Effect of Socio-Economic Structure on the Academic Success of Students

Educational Planning in an Era of Dilemmas and Wicked Problems International Society for Educational Planning 38th Annual Meeting, 16 - 18 October 2008 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bölüm 1 Giriş: Eğitim Okuryazarlığı

in: Eğitim Araştırma ve Politikalarının Eleştirel Değerlendirilmesi - Öğretme ve Öğrenmede Temel Sorunlar, Prof.Dr. Ahmet AYPAY, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-17, 2014