Education Information

Education Information

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2008 Postgraduate

  Sosyo-Ekonomik Değişkenlerin Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi Sustainable Development

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi