Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Preeklampside S.HDL ve S1P Düzeyleri.

7. Türkiye Maternal Fetal Tıp Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı., İstanbul, Turkey, 26 - 29 September 2010, pp.149

Gestasyonel Diabet Tanısında 1. Trimester Adiponektin ve HOMA-IR Seviyeleri. Bu poster “Kongre Poster 2. liği” Ödülüne Layık görülmüştür.

7. Türkiye Maternal Fetal Tıp Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S:150. 26-29 Eylül. 2010, İstanbul, Türkiye, İstanbul, Turkey, 26 - 29 September 2010, pp.150 Sustainable Development

Metrics

Publication

7

Project

5
UN Sustainable Development Goals