Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Investigation of Thesis Regarding Syrian Children's Education Experiences in Turkey

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, pp.505-524, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Organizational Communication Climate: Scale Development Study

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.50, no.1, pp.400-433, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Z KUŞAĞI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİNOKUL MÜDÜRLERİNE DAİR ALGILARININ İNCELENMESİ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.84, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitimin Siyasal İşlevi Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Örneği

Adnan MenderesÜniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.36-49, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Informed Consent Forms in Masters and Doctorate Theses of Educational Science

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.2, pp.119-131, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL TERKİ ARAŞTIRMALARI: SİSTEMATİK BİR ANALİZ ÇALIŞMASI

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), vol.10, no.2, pp.257-278, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul müdürleri, öğretmenler ve yardımcı personelin okullardaki örgütsel iletişim iklimine yönelik görüşleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.20, pp.514-550, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE TÜKENMİŞLİĞİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİ YORDAMA DÜZEYİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.52, pp.447-462, 2019 (International Refereed University Journal)

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.12, no.25, pp.301-325, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation Of The Turkey Dimension Of The Oecd Report On Using Digital Technologies For Early Education During Covıd - 19

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021), Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2021, pp.37-38 Sustainable Development

The Analysis Of The “Education At A Glance 2021 - Oecd Indicators” Report In The Framework Of The Teacher Theme

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021), Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2021, pp.337-338 Sustainable Development

Çeşitli Değişkenler Açısından Öğretmenlerinin Örgütsel Yaratıcılık Algılarının İncelenmesi

14. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.269-270

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE KADIN ÖĞRETMEN “OLMAK” KADIN ÖĞRETMEN “KALMAK”

in: KADIN AKADEMİSYENLER GÖZÜYLE ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN OLMAK, Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ,Şirvan Şen DEMİR, Editor, DETAY YAYINCILIK , Ankara, pp.74-100, 2021 Sustainable Development