Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Graduate School Of Educatıonal Scıences, Eğitim Yönetimi, Turkey

 • 2010 - 2018 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Eğitim Yönetimi, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim Matematik Öğrtmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Gösterdiği Karizmatik Liderlik Davranışlarının Okullarda Görülen Örgütsel Sessizliği Yordama Düzeyi

  Yildiz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English