Education Information

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Military Health Services in the Turkish War of Independence Sustainable Development

  Ankara University, Instıtute Of Hıstory Of Turkısh Reforms

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Ölçme Değerlendirmede Yeni Yöntemler Mini Klinik Değerlendirme

  Measurement and Evaluation , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı

 • 2019Küçük Grup Eğitimlerinde Yönlendiricilik

  Personal Evolution , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı

 • 2019Eğitim Becerileri Kursu

  Personal Evolution , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Becerileri Kurulu

 • 2019Ölçme ve Değerlendirme Kursu

  Measurement and Evaluation , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

 • 2015Hasta Hakları Kursu

  Personal Evolution , GATA Tıp Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı

 • 2014Temel Epidemiyoloji Kursu

  Personal Evolution , GATA Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • 2013Motivasyon ve Ödül Yönetimi Eğitimi

  Personal Evolution , MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi

 • 2013Kariyer Yönetimi Eğitimi

  Personal Evolution , MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi

 • 2013İnsan Kaynaklarında Mülakat Teknikleri Eğitimi

  Measurement and Evaluation , MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi

 • 2011İngilizce Toplantı Yönetimi Eğitimi (Professional English Skills Course / The Meeting Management Training)

  Personal Evolution , MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi

 • 2009İleri Düzey İngilizce Eğitimi

  Personal Evolution , Kara Kuvvetleri Lisan Okulu