Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Ground Motion Data Profile of Western Turkey with Intelligent Hybrid Processing

PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, vol.174, no.1, pp.293-303, 2017 (SCI-Expanded) identifier identifier

Stress-strain modelling of high strength concrete by fuzzy logic approach

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.37, pp.680-684, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier

Uncertainty modelling of critical column buckling for reinforced concrete buildings

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, vol.36, no.2, pp.267-280, 2011 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Determination of elastic moduli effects on storey-drifts by fuzzy logic algorithm

CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS, vol.26, no.3, pp.249-262, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier

Prediction of lower and upper bounds of elastic modulus of high strength concrete

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.22, no.7, pp.1385-1393, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier

Prediction of elastic modulus of normal and high strength concrete by artificial neural networks

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.22, no.7, pp.1428-1435, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier

SWAY OF FRAME AND SHEAR WALL-FRAME BUILDINGS: ANALYTICAL SOLUTIONS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.1, pp.9-19, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier

Symmetrically loaded beam on a two-parameter tensionless foundation

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.27, no.5, pp.555-574, 2007 (SCI-Expanded) identifier identifier

A new way of prediction elastic modulus of normal and high strength concrete - fuzzy logic

CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, vol.35, no.8, pp.1531-1538, 2005 (SCI-Expanded) identifier identifier

Circular rigid beam on a tensionless two-parameter elastic foundation

ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK, vol.85, no.6, pp.431-439, 2005 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Earthquake Vulnerability Assessment of RC Structures with Variable Infill Wall Properties

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.17, pp.176-189, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The Effects of Shear Wall Location on Building Performance in Reinforced Concrete Buildings

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.16, pp.194-204, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Okul Binalarında Bulunması Gereken Perde Duvar Oranı Üzerine Bir Çalışma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.224-237, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Mevcut Okul Türü Binaların Deprem Güvenliğinin Pratik Bir Şeklide Belirlenmesi için Bir Yaklaşım: ATI

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.53-61, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

An Evaluation on Seismic Performance of Existing Reinforced Concrete Buildings in Turkey

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.224-237, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’xxdeki Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performansları Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.224-237, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’deki Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performansları Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.224-237, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Plandaki Dolgu Duvar Yerleşiminin Bina Performansı Üzerindeki Etkisi

Internatıonal Journal of Engineering Research and Development, IJERAD, Kırıkkale Üniversitesi, vol.10, no.1, pp.42-55, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Effects of Infill Walls Located in Plan on Buildings Performance

Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, vol.10, pp.42-55, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, pp.164, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Strengthening with Steel Wire Mesh of Masonry Structures

Journal of Selçuk University Natural and Applied Science Online, vol.4, no.2, pp.11-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Güçlendirilmis Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.16-20, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.16-20, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of Concrete Strength Effect On Computer Based Structural Retrofit

Beykent University, Journal of Science and Technology, vol.2, pp.41-51, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Earthquake assessment of R C structures with masonry infill walls

International journal of science & technology, vol.2, no.2, pp.155-164, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Elastisite Modülünün Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılmasına Etkisi

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp.190-199, 2007 (ESCI)

The Effects of Elastic Modulus On The Relative Story Displacement Limitations

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.25, no.2, pp.190-199, 2006 (ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Mechanical Features of Masonry Infill Walls on the Seismic Behavior Performance of Rc Buildings

International Civil Engineering Architecture Conference (ICEARC 2019), Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2019

A SIMPLE APPROACH FOR CALCULATING THE MOMENT OF SHEAR WALLS IN DUAL BUILDINGS

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.814-823 Creative Commons License

Mevcut Betonarme Binaların Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri İle İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 25 September 2018 - 27 September 2013, vol.TDMD, no.1, pp.170-171

Mevcut Betonarme Binaların Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri İle İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 25 September 2018 - 27 September 2013, vol.TDMD, no.1, pp.170-171

BETON GERİLME DAĞILIM MODELİNİN KESİT HASAR SINIRLARIÜZERİNDE ETKİSİ

Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), 2 - 04 March 2016, pp.128-132 Sustainable Development

Dolgu Duvar Yerleşiminin Betonarme Çerçevelerin Deprem Performansı Üzerindeki Etkisi

International Multidisciplinary Congree Of Eurasia, 1 - 05 September 2015, pp.262-270

Çerçeveli Binalarda Kolon Eksenel Deformasyonlarının Yanal Ötelenmeye Etkisi

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, Turkey, 24 - 28 August 2015, pp.941-952

Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Üzerine Bir İnceleme

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Turkey, 11 - 14 May 2015

Kesit Hasar Sınırlarının Belirlenmesinde Sargılama Durumunun Etkisi

International Burdur Earthquake Environment Symposium, 7 - 09 May 2015, pp.252-259

KESİT HASAR SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE SARGILAMADURUMUNUN ETKİSİ

International Burdur Earthquake Environment Symposium (IBEES2015), 7 May - 09 June 2015

BETONARME BİNA PERFORMANSINA DOLGU DUVARLARINETKİSİ

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 - 15 May 2015, pp.275-285

A Simplified Procedure to Determine Seismic Performance of Residential RC Buildings

ACE 2014, 11th International Congress On Advances In Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 25 October 2014

Strengthening with Steel Wire Mesh of Masonry Structures

International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2014, pp.318-325

Strength with Steel Wire Mesh of Masonry Structures

International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians ICESA 2014, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2014, pp.1

Riskli Binaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 25 - 27 September 2013

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Turkey, 25 - 27 September 2013

The Effects of Material Properties on Building Performance

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, Tirana, 23 - 25 May 2013

SARGI DONATISININ BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ

İnşaat Mühendisliği’ nde 100. Yıl Teknik Kongresi, Turkey, 22 - 24 November 2012

Sargı Donatısının Binaların Deprem Performansına Etkisi

İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2012

Binaların Deprem Performansına Beton Dayanımının Etkisi

International Construction Congress (ICONC), Isparta, Turkey, 11 - 14 November 2012, pp.189-199

BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA BETON DAYANIMININ ETKİSİ

INTERNATIONAL CONSTRUCTİON CONGRESS 2012 – ICONC2012, Turkey, 11 - 13 October 2012

Investigation of Earthquake Behavior of Health Care Facilities in Turkey

International Symposium On Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22 - 24 October 2009

Mevcut Yapıların Deprem Davranışlarının DBYBHY-2007’e Göre İncelenmesinin Beton Dayanımı Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri, Sakarya, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.329-341

Computational Investigation of Shear Wall Frame Interaction In Strengthening Accounting Torsional Effects

ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, 22 - 24 June 2009

Computational Investigation of Shear Wall-Frame Interaction in Strengthening Accounting Torsinal Effects

ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Greece, 22 - 24 June 2009

Elastic Modulus Effects of Concrete on Buckling of R C Buildings

12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 17 - 21 November 2008

Deprem Tahmini İçin Bir Bulanık Mantık Yaklaşımı

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 October 2008

Bulanık Mantık Yöntemiyle Deprem Tahmini İçin Bir Yaklaşımı

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.157-163

Elastic Modulus Effects of Concrete on Buckling of R/C Buildings

12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering,, Beijing, China, 01 April 2008 - 02 April 0208, pp.16-18

An Alternative Methodology For Prediction of Structural Story Drifts

5th International Symposium on Civil and Environmental Engineering, 1 - 03 January 2008

Büyük Açıklıklı ve Az Katlı Yapıların Performanslarının Değerlendirilmesi

International Symposium on Advances in Earthquake Structural Engineering, Suleyman Demirel University, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2007, pp.414-424

Retrofitting and Strengthening of Existing R/C Buildings Using Shear Walls

11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs & Maintenance of Structures, Lefkoşa, Turkey, 1 - 02 April 2007, pp.269-276

Earthquake response of masonry infilled precast concretestructures

7th International Conference on Vibration Problems (ICOVP 2005), İstanbul, Turkey, 5 - 09 September 2005, vol.111, pp.137-138 identifier

Fuzzy Logic Approach to Predict to Modulus of Elasticity of Steel Fiber Reinforced Concrete in Compression

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2006, pp.510-513

Earthquake Risk Assessment Profile for İzmir Region

Turkey,” Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2006, pp.60-62

Symmetrically Loaded Beam on a Tensionless Two Parameter Foundation

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2006, pp.540-544

Farklı Duvar Yerleşimli Çerçeveli Yapıların Doğrusal Olmayan Davranışı ve Göçme Mekanizması

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2006, pp.60-62

A New Way Prediction of Elastic Modulus of Normal and High Strength Concrete: Artificial Neural Networks

The 5th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems,, Sakarya, Turkey, 1 - 02 April 2006, pp.208-215

Earthquake Response of Masonry Infilled Precast Structure

The Seventh International Conference on Vibration Problems, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2005, pp.137-142

Beton Üretim Makinalarındaki Gelişmeler

İş Makinaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2003, pp.205-2017

6th International Symposium on Utilization of High Strength /High Performance Concrete

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, Leipzig, Germany, 25 - 28 August 2002, pp.897-907

A New Fuzzy Approach for Cracking of Concrete

Fifth International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2002, pp.755-764

Structural Performance Evaluation by Using ANFIS

12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on Information Technology in Construction, Beijing, China, 01 April 0208 - 02 April 2008, pp.55-60

Earthquake Response of Masonry Infilled Frames

International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Ankara, Turkey, 01 April 0202 - 02 April 2002, pp.151-158

Books & Book Chapters

11. Bölüm: Çerçeveli ve Perdeli Çerçeveli Binalar:Ötelenme Hesabı ve Perde Tasarım Büyüklükleri

in: Depremde Çökmeyen Bina Nedir? Nasıl Projelendirilir?, , Editor, ISBN:978-975-94521-1-7, Ankara, pp.722-759, 2009