Achievements & Reputation

Awards

  • April 2017 Polibenzoimidazol (PBI) / Silika Aeorojel Nanokompozit Liflerin Askeri Tekstillere Uygulanması

    Uludağ Tekstil Ve İhracatçılar Birliği Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı

  • May 2016 Poliakrilonitril(PAN) ile Lignin Kopolimerizasyonu ve Karbon Fiber Üretimi

    Uludağ Tekstil Ve İhracatçılar Birliği Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı

  • May 2015 Yeşil Kimya ile Üretilmiş Ag Nanopartiküllerinin Nanoliflere Uygulanması

    Uludağ Tekstil Ve İhracatçılar Birliği Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı

Citations

Total Citations (WOS): 13

h-index (WOS): 1