Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arkeolojik Alanlarda Jeofizik Prospeksiyon: Pisidia Mallos Örneği

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.958-966, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surveys in Northern Pisidia in 2018 Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2018

ANMED News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni), cilt.17, sa.2019, ss.150-157, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekanın Dönüşümü

Şehir ve Medeniyet, cilt.Özel Sayı, ss.59-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUZEY PISIDIA YÜZEY ARAŞTIRMASI 2017

36. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, cilt.2, sa.36, ss.73-88, 2019 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

“Surveys in Northern Pisidia in 2017 -Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2017”

News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni), E Journal ANMED, sa.16, ss.216-225, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2016

35. Araştırma Sonuçları Toplantısı, cilt.1, ss.457-470, 2018 (Hakemsiz Dergi)

2016 Yılı Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması - Northern Pisidia Survey of 2016

News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni), E Journal ANMED 15, cilt.1, sa.15, ss.171-178, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekânın Dönüşümü

Şehir ve Medeniyet, cilt.5, sa.11, ss.15-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prostanna Antik Kenti The Ancient City of Prostanna Fatma Kızılyalçın Fikret Özcan

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.23, ss.135-162, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2015 Surveys in North Pisidia 2015

ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri (News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas), sa.14, ss.247-254, 2016 (Hakemsiz Dergi)

MS 4-7. Yüzyıllar Arasında Haç Motiflerinin Gelişimi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, cilt.1, sa.21, ss.247-276, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Grek Mitolojisi ve Sanatında Kadına İlişkin Davranış Modellerinin Yansıtılışı

Sosyal Bilimler Dergisi, sa.35, ss.75-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2014

ANMED, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri (News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas), sa.13, ss.193-197, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Isparta Müzesi ndeki Yerel Stilde Bazı Roma Dönemi Mezar Stelleri

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.32, ss.143-154, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuzey Pisidia Yüzey araştırması 2013

ANMED, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri (News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas), sa.12, ss.196-199, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Über die Bedeutung des Bildfeldes in der Bauplastik

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, sa.1, ss.189-200, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Grek ve Roma Dünyasında Gül

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.16, ss.1-29, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Das Maussolleion in Halikarnassos K Stemmer ed Standorte Kontext und Funktion antiker Skulptur

Standorte. Kontext und Funktion antiker Skulptur, cilt.1, ss.60-63, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2018”

37. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, cilt.2, ss.99-124

Kuzey Pisidia’xxda Gömü Biçimleri

Anadolu’xxda Hellenistik ve Roma Dönemleri’xxnde Ölü Gömme adetleri Uluslar Arası Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 23 - 26 Temmuz 2018

Dealing with the dead in Kapıkaya: Funeral in northern Pisidia during the Roman Imperial Period

Necropoleis Research Network 3rd Annual Meeting, Beyrut, Lübnan, 12 - 14 Nisan 2018

Grave stelai and Grave reliefs in Northern Pisidia

Necropoleis Research Network Meeting 2, Isparta, Türkiye, 20 Ocak - 22 Temmuz 2017

Urban Public Areas and Space and Urban Identity in Isparta”

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017

2016 Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2016

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017

Antik Çağ’da Süs ve Takının İşlevi

Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.49-50

2015 Yılı Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması

34. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Edirne, Türkiye, 23 Mayıs 2016 - 27 Mayıs 2015, cilt.2, ss.359-380

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekanın Dönüşümü

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016

Pisidian Antioch The transformation of an Imperial Roman Colony

20TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGİSTS, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2014, ss.463

Pisidia Antiocheia Eine Stadt und ihr Umland in der Spätantike

XVII Congreso Internacional de Arqueologia Clásica “Centro y periferia en el mundo Clasico”, Merida, İtalya, 13 - 17 Mayıs 2013, ss.1841-1845

Pisidia Antiokheiası Köpek Gömüleri

Pisidia Araştırmaları-I, Sempozyum bildiri kitabı, Isparta, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2012, ss.257-270

Klassische und hellenistische Terrakotten aus Miletos

Figurines de terre cuite en Méditerranée orientale grecque et romaine. Production et diffusion, Iconographie et Fonction, İzmir, Türkiye, 2 - 06 Haziran 2007, ss.30-31

Kitap & Kitap Bölümleri

Aksu İlçesi

Antik Dönem’xxden Günümüze Isparta’xxnın Kültürel Mirası, Bilge Hürmüzlü, Hüseyin Köker, Ahmet Mörel, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, ss.81-94, 2019

Natur und Kult in Nordpisidien

Natur und Kult in Anatolien, Byzas 24, Engels Benjamin, Steitler Charles, Huy Sabine, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.369-385, 2019

“Milet Kacartepe Nekropolü Koruma Çalışmaları ve DüzenlemeÖnerileri”

“APOLLONIA a.R. ARAŞTIRMALARI/BAND 2/APOLLONİA a.R. STUDIES/BAND 2:, Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, Güney ÖZKILINÇ, A. Sinan ÖZBEY, Editör, Nilüfer Belediyesi Matbaası, Bursa, ss.165-181, 2019

“Klassische und hellenistische Terrakotten aus Milet. Ein Überblick

Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine, Volume I: Production, diffusion, étude. Actes du colloque international organisé par l’université Dokuz Eylül d’Izmir COLLOQUIA ANATOLICA ET AEGEA ANTIQUA I en collaboration avec: l’École française d’Athènes BCH Supplément, Muller A, Laflı E, Huysecom-Haxhi S., Editör, Dokuz Eylül D'izmir Colloquıa Anatolia Et Aegea Antıqua, İstanbul, ss.313-324, 2017

, “ Antik Dönemde Kent Kültürü ve Kimliği Üzerine Düşünceler ve Günümüze Çıkarımlar”

Kente Dair, Mim Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun, Cem Ergun, Editör, Bağlam Yayınları, İstanbul, ss.17-52, 2016

Pisidia Antiocheia’daki Kuzey Kilise Üzerine Bazı Gözlemler

Pisidia Yazıları Hacı Ali Ekinci Armağanı Pisidian Essays in Honour of Hacı Ali Ekinci, H. Metin, - B. A. Polat Becks – R. Becks – M. Fırat (eds.), Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.85-91, 2015

PISIDIA ANTIOKHEIA’SI KÖPEK GÖMÜLERİ

PISIDIA ARAŞTIRMALARI – ISEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABII. Pisidia Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Metinleri, Bilge Hürmüzlü, Murat Fırat, Ayça Gerçek, Editör, S.D.Ü Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Isparta, ss.257-270, 2012

Hellenische Terrakotten von der Ostterrasse des Kalabaktepe

Archäologischer Anzeiger, H. Gehrke, O. Dally, Editör, Deutsches Archäologisches Institut, Berlin, Berlin, ss.159-165, 2009

Bilirkişi Raporları