Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Arkeolojik Alanlarda Jeofizik Prospeksiyon: Pisidia Mallos Örneği

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.958-966, 2020 (Other Refereed National Journals)

Surveys in Northern Pisidia in 2018 Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2018

ANMED News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni), vol.17, no.2019, pp.150-157, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekanın Dönüşümü

Şehir ve Medeniyet, vol.Özel Sayı, pp.59-70, 2019 (Other Refereed National Journals)

KUZEY PISIDIA YÜZEY ARAŞTIRMASI 2017

36. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, vol.2, no.36, pp.73-88, 2019 (Non-Refreed Journal) Creative Commons License

“Surveys in Northern Pisidia in 2017 -Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2017”

News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni), E Journal ANMED, no.16, pp.216-225, 2018 (Non-Refreed Journal)

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2016

35. Araştırma Sonuçları Toplantısı, vol.1, pp.457-470, 2018 (Non-Refreed Journal)

2016 Yılı Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması - Northern Pisidia Survey of 2016

News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni), E Journal ANMED 15, vol.1, no.15, pp.171-178, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekânın Dönüşümü

Şehir ve Medeniyet, vol.5, no.11, pp.15-25, 2016 (Other Refereed National Journals)

Prostanna Antik Kenti The Ancient City of Prostanna Fatma Kızılyalçın Fikret Özcan

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.23, pp.135-162, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2015 Surveys in North Pisidia 2015

ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri (News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas), no.14, pp.247-254, 2016 (National Non-Refereed Journal)

MS 4-7. Yüzyıllar Arasında Haç Motiflerinin Gelişimi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, vol.1, no.21, pp.247-276, 2015 (National Refreed University Journal)

Grek Mitolojisi ve Sanatında Kadına İlişkin Davranış Modellerinin Yansıtılışı

Sosyal Bilimler Dergisi, no.35, pp.75-100, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2014

ANMED, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri (News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas), no.13, pp.193-197, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Isparta Müzesi ndeki Yerel Stilde Bazı Roma Dönemi Mezar Stelleri

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.32, pp.143-154, 2014 (National Refreed University Journal)

Kuzey Pisidia Yüzey araştırması 2013

ANMED, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri (News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas), no.12, pp.196-199, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Über die Bedeutung des Bildfeldes in der Bauplastik

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, no.1, pp.189-200, 2012 (National Refreed University Journal)

Grek ve Roma Dünyasında Gül

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.16, pp.1-29, 2012 (National Refreed University Journal)

Hellenistische Grabmale A 56 Grabrelief einer Demeter Priesterin K Stemmer ed Standorte Kontext und Funktion antiker Skulptur

Standorte. Kontext und Funktion antiker Skulptur, vol.1, pp.65-66, 1995 (Non-Refreed Journal)

Das Maussolleion in Halikarnassos K Stemmer ed Standorte Kontext und Funktion antiker Skulptur

Standorte. Kontext und Funktion antiker Skulptur, vol.1, pp.60-63, 1995 (Non-Refreed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2018”

37. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.2, pp.99-124

Kuzey Pisidia’xxda Gömü Biçimleri

Anadolu’xxda Hellenistik ve Roma Dönemleri’xxnde Ölü Gömme adetleri Uluslar Arası Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 23 - 26 July 2018

Dealing with the dead in Kapıkaya: Funeral in northern Pisidia during the Roman Imperial Period

Necropoleis Research Network 3rd Annual Meeting, Beyrut, Lebanon, 12 - 14 April 2018

Grave stelai and Grave reliefs in Northern Pisidia

Necropoleis Research Network Meeting 2, Isparta, Turkey, 20 January - 22 July 2017

Urban Public Areas and Space and Urban Identity in Isparta”

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017

2016 Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2016

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017

Antik Çağ’da Süs ve Takının İşlevi

Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, Isparta, Turkey, 10 - 13 May 2017, vol.1, pp.49-50

2015 Yılı Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması

34. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Edirne, Turkey, 23 May 2016 - 27 May 2015, vol.2, pp.359-380

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekanın Dönüşümü

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016

Pisidian Antioch The transformation of an Imperial Roman Colony

20TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGİSTS, İstanbul, Turkey, 10 - 14 October 2014, pp.463

Pisidia Antiocheia Eine Stadt und ihr Umland in der Spätantike

XVII Congreso Internacional de Arqueologia Clásica “Centro y periferia en el mundo Clasico”, Merida, Italy, 13 - 17 May 2013, pp.1841-1845

Pisidia Antiokheiası Köpek Gömüleri

Pisidia Araştırmaları-I, Sempozyum bildiri kitabı, Isparta, Turkey, 5 - 06 November 2012, pp.257-270

Klassische und hellenistische Terrakotten aus Miletos

Figurines de terre cuite en Méditerranée orientale grecque et romaine. Production et diffusion, Iconographie et Fonction, İzmir, Turkey, 2 - 06 June 2007, pp.30-31

Books & Book Chapters

Aksu İlçesi

in: Antik Dönem’xxden Günümüze Isparta’xxnın Kültürel Mirası, Bilge Hürmüzlü, Hüseyin Köker, Ahmet Mörel, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, pp.81-94, 2019

Natur und Kult in Nordpisidien

in: Natur und Kult in Anatolien, Byzas 24, Engels Benjamin, Steitler Charles, Huy Sabine, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.369-385, 2019

“Milet Kacartepe Nekropolü Koruma Çalışmaları ve DüzenlemeÖnerileri”

in: “APOLLONIA a.R. ARAŞTIRMALARI/BAND 2/APOLLONİA a.R. STUDIES/BAND 2:, Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, Güney ÖZKILINÇ, A. Sinan ÖZBEY, Editor, Nilüfer Belediyesi Matbaası, Bursa, pp.165-181, 2019

“Klassische und hellenistische Terrakotten aus Milet. Ein Überblick

in: Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine, Volume I: Production, diffusion, étude. Actes du colloque international organisé par l’université Dokuz Eylül d’Izmir COLLOQUIA ANATOLICA ET AEGEA ANTIQUA I en collaboration avec: l’École française d’Athènes BCH Supplément, Muller A, Laflı E, Huysecom-Haxhi S., Editor, Dokuz Eylül D'izmir Colloquıa Anatolia Et Aegea Antıqua, İstanbul, pp.313-324, 2017

, “ Antik Dönemde Kent Kültürü ve Kimliği Üzerine Düşünceler ve Günümüze Çıkarımlar”

in: Kente Dair, Mim Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun, Cem Ergun, Editor, Bağlam Yayınları, İstanbul, pp.17-52, 2016

Pisidia Antiocheia’daki Kuzey Kilise Üzerine Bazı Gözlemler

in: Pisidia Yazıları Hacı Ali Ekinci Armağanı Pisidian Essays in Honour of Hacı Ali Ekinci, H. Metin, - B. A. Polat Becks – R. Becks – M. Fırat (eds.), Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.85-91, 2015

PISIDIA ANTIOKHEIA’SI KÖPEK GÖMÜLERİ

in: PISIDIA ARAŞTIRMALARI – ISEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABII. Pisidia Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Metinleri, Bilge Hürmüzlü, Murat Fırat, Ayça Gerçek, Editor, S.D.Ü Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Isparta, pp.257-270, 2012

Hellenische Terrakotten von der Ostterrasse des Kalabaktepe

in: Archäologischer Anzeiger, H. Gehrke, O. Dally, Editor, Deutsches Archäologisches Institut, Berlin, Berlin, pp.159-165, 2009

Expert Reports