Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA MALİYET ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.28, pp.815-828, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZ PROGRAMI İLE ÖLÇÜLMESİ

süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, no.35, pp.249-276, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastanelerde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ve Genel Cerrahi Biriminde Örnek Bir Uygulama

sdü sağlık yönetimi, vol.1, no.1, pp.26-45, 2019 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

İnformal Guruplar: Kavramsal Bir Değerlendirme

in: YÖNETİMDE İNFORMALİTE, Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Ramazan ERDEM, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.155-186, 2017 Sustainable Development