Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fizyoterapi Öğrencilerinin Klinik Uygulama Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2019, vol.1, pp.80-87

FİZYOTERAPİ UYGULAMALARININ TÜRKİYE’DE DOĞUŞU

100. Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 November 2019

FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.249-255

MENTAL SAĞLIKTA FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI

2nd International Health Sciences and Life Congress, 24 - 27 April 2019

UYKU KALİTESİ DENGEYİ ETKİLER Mİ?

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.429-436

SARKOPENİK YAŞLILARDA YARDIMCI TEKNOLOJİ KULLANIMI

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.1180-1186

FİZİKSEL AKTİVİTE MONİTÖRİZASYONUNDA PEDOMETRENİN YERİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.1195-1201

ANKSİYETE YAŞLILARDA DENGEYİ OLUMSUZ ETKİLER Mİ?

2nd International Health Sciences and Life Congress, 24 - 27 April 2019

GERME EGZERSİZLERİ PROPRİOSEPTİF DUYUYU ETKİLER Mİ?

2nd International Health Sciences and Life Congress, 24 - 27 April 2019

Ortopedik Cerrahi Sonrası Telerehabilitayonun Etkinliği: Sistematik Derleme

ICONST 2018-International Conference on Science and Technology, 5 - 09 September 2018

Ortopedik Cerrahi Sonrası Telerehabilitasyonun Etkinliği: Sistematik Derleme

ICONST 2018-International Conference on Science and Technology, 5 - 09 September 2018

FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE FİZİKSELAKTİVİTE SEVİYELERİNİN ETKİSİ

ULUSLARARASI BALKANSPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.586

SAĞLIKLI GENÇ BİREYLERDE HAMSTRİNG GERGİNLİĞİNİN STATİK DENGEÜZERİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCESULUSLARARASI BALKANSPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.588

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.589

ÖN KOL KİNESİO-TAPİNG UYGULAMASININ SAĞLIKLI KİŞİLERDE MAKSİMALKAVRAMA KUVVETİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.590

FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ DAVRANIŞLARININDEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI BALKANSPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.587

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.591

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Yaşam Yönelimlerinin Stresle Başetme Tutumları Üzerine Etkisi

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017, pp.396

Vertigo ve tedavisi hakkında toplumsal farkındalığın belirlenmesi

4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, Turkey, 31 March - 02 April 2016