Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Hyoscyamus niger L. on myiasis disease caused by Lucilia sericata

3rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development-DRD 2017, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017