Education Information

Education Information

  • Continues Post Graduate

    Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Turkey

  • Continues Under Graduate

    Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English