Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Serum tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis levels are elevated in schizophrenia.

Revista brasileira de psiquiatria (Sao Paulo, Brazil : 1999), vol.43, pp.242-246, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Investigation of second to fourth finger length ratio (2D:4D) in patients with bipolar disorder.

Revista brasileira de psiquiatria (Sao Paulo, Brazil : 1999), vol.42, pp.617-620, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Serum galectin-3 levels are decreased in schizophrenia.

Revista brasileira de psiquiatria (Sao Paulo, Brazil : 1999), vol.42, pp.398-402, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Serum zonulin and claudin-5 levels in patients with schizophrenia

EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Autistic Traits in Men With Substance Use Disorder.

The Journal of nervous and mental disease, vol.208, pp.505-509, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Trichotillomania treated with n-acetylcysteine

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, vol.29, pp.544-546, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Repetitive Behaviors Treated With N-Acetylcysteine: Case Series

CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY, vol.42, no.4, pp.139-141, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Mirtazapine induced galactorrhea: a case report

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.18, pp.51-52, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Habitual caffeine use in psychiatric patients: relationship with sleep quality and symptom severity

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.17, no.1, pp.26-32, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Pituitary volumes of the patients with borderline personality disorder are not changed

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE, vol.49, no.4, pp.237-244, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

An Ongoing Debate Regarding the Etiology of Obsessive-Compulsive Disorder: Latent Toxoplasma gondii Infection

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.26, no.2, pp.277-284, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigation of Psychiatric Comorbidity in Adolescents with Obesity

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.27, no.2, pp.85-90, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Patient with Acute Psychosis Due to Neurobrucellosis: A Rare Case

JOURNAL OF MOOD DISORDERS, vol.9, no.4, pp.188-191, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Investigation of second to fourth finger length ratio (2D:4D) in schizophrenia patients

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.32, pp.295-301, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Akne Vulgaris Hastalarında Mizaç ve Dürtüsellik

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.303-308, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Panik Bozukluğu olan Hastalarda Kaudat Çekirdek Hacimleri ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi

Fırat Tıp Dergisi, vol.24, no.3, pp.149-155, 2019 (Other Refereed National Journals)

Akne Vulgaris Hastalarında Mizaç ve Dürtüsellik

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Serum Prolaktin Düzeyleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.32, no.3, pp.153-155, 2018 (Other Refereed National Journals)

Alopesi Areata ve Psikiyatrik Değerlendirme

Türkiye Klinikleri, 2018 (Other Refereed National Journals)

Alopesi Areata ve Psikiyatrik Değerlendirme

Turkiye Klinikleri Dermatology - Special Topics Journal Identity, vol.11, no.1, pp.56-60, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sertralin Kullanımına Bağlı Akneiform Döküntü: Bir Olgu Sunumu

FIRAT TIP DERGİSİ, vol.22, no.3, pp.156-157, 2017 (Other Refereed National Journals)

Özkıyım Girişimiyle Hastaneye Başvuran Hastaların Mizaç Özellikleri

Fırat Tıp Dergisi, vol.20, no.2, pp.96-100, 2015 (Other Refereed National Journals)

Fluoxetine induced hair loss: a case report

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, vol.27, no.3, pp.266-269, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fluoksetin Kullanımına Bağlı Saç Dökülmesi: Bir Olgu Sunumu

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.27, pp.266-269, 2014 (Journal Indexed in ESCI)

Psychotic Episode Induced by St. John’s Wort (Hypericum Perforatum): A Case Report

JOURNAL OF MOOD DISORDERS, vol.4, no.1, pp.38-40, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

What about platelet counts in clozapine users?

Reviews on recent clinical trials, vol.8, pp.74-7, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOLUNUM OKULU (SIGARA VE KOAH)....

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, 26 - 29 October 2019, pp.172-179

The determination of vitamin D, vitamin B12 and folic acid levels of patient in pychiatry clinic.

11th International Congress on Psychopharmacology 7rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 18 - 21 April 2019

Panik Bozukluğunda Davranışsal Deneyler

4.Psikiyatri zirvesi 11.Anksiyete Kongresi, Turkey, 14 - 17 March 2019

Vajinismus ve panik bozukluk birlikteliği: olgu sunumu

4. Psikiyatri Zirvesi 11. Anksiyete Kongresi, Turkey, 14 - 17 March 2019

SOSYAL ANKSĠYETE BOZUKLUĞUNDA DAVRANIġSAL DENEYLER

1. Bilişsel davranışçı psikoterapiler kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2018

İntiharın Nörobiyolojisi

22. ULUSAL PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Turkey, 27 - 30 July 2018 Sustainable Development

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GECE YEME SENDROMU, DÜRTÜSELLİK VE YAŞAM KALİTESİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, 2 - 05 May 2018

LITYUM KULLANAN HASTADA NORMAL PLAZMA DÜZEYINDE LITYUM TOKSISITESI: OLGU SUNUMU

TPD 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Turkey, 11 - 14 April 2018

Psikiyatri hastalarında anemi sıklığı

TPD 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Turkey, 11 - 14 April 2018

Serum Prolactin Levels in Obsessive-Compulsive Disorder

11. Ulusal Alkol ve madde bağımlılığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 26 November 2017, vol.30, pp.66

Trikotillomani ve Deri Yolma Bozukluğundaki Son Gelişmeler

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 3 - 07 October 2017

Ağır Şiddette Depresyon Sağaltımı

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 3 - 07 October 2017

Sertralin kullanımına bağlı akneiform erüpsiyon

Çocuk ve Erişkin Klinik Psikiyatri Kongresi, Turkey, 23 - 25 September 2016

Mirtazapin kullanımına bağlı galaktore

Çocuk ve Erişkin Klinik Psikiyatri Kongresi, Turkey, 23 - 25 September 2016

Venlafaxine -induced bruxism: a case report

8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 20 - 24 April 2016

Temperament characteristics of outpatients with suicide intervention

6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Turkey, 16 - 20 April 2014 Sustainable Development

Psychotic episode during use of hypericum perforatum

5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2013

Fluoxetine induced hair loss: a case report

5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2013

Books & Book Chapters

SİGARA BAĞIMLILIĞININ PSİKİYATRİK BOYUTU

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Prof. Dr. Önder ÖZTÜRK Doç. Dr. Mustafa SAYGIN Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELİKKOL, Editor, İstanbul Medikal Sağlık veYayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., 2019

Sosyal Boyutuyla Depresyon

in: RUH SAĞLIĞININ SOSYAL BOYUTU, Prof. Dr. Duru KUZUGÜDENLİOĞLU ULUSOY, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.54-58, 2018 Sustainable Development