Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fonksiyonları Açısından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin Karşılaştırılması

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.4, no.1, pp.33-55, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbra Kararında Oy Hakkından Yoksunluk

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.4, pp.173-186, 2017 (National Refreed University Journal)

Şahsi Olarak İflası İstenebilen Banka Yöneticileri ve Hakim Ortakları

Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.3, pp.2181-2211, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketleri ve Türk Hukukundaki Yeri

SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.105-134, 2011 (Other Refereed National Journals)

E Faturanın Hukuki Açıdan Bir Değerlendirmesi

Yaklaşım Dergisi, no.34, pp.426-441, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bankalarda Denetim Komitesinin Kurumsal Yönetim İçindeki Yeri

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.175-190, 2006 (Other Refereed National Journals)

Sermaye Piyasası Hukukunda Yatırım Fonuna Katılma Sözleşmesi

Mali Çözüm Dergisi, no.71, pp.144-164, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yargıtay Kararları Açısından Limited Şirket Genel Kurul Kararlarınn Hükümsüzlüğü

DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.103-126, 2005 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Hukuku Açısından Tacir veya Esnaf Olmanın Sınırı ve Farklılıkları

Yaklaşım Dergisi, no.23, pp.530-536, 2005 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Hukuku Açısından Fatura ve Karşılaşılan Sorunlar ile Çözüm Önerileri

Mali Çözüm Dergisi, vol.14, no.69, pp.124-135, 2004 (Other Refereed National Journals)

Banka Hukukunda Tasarruf Mevduatı Sigorta

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.91-102, 2003 (Other Refereed National Journals)

Türk Hukukunda Yatırım Fonları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.4, no.16, pp.223-226, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Importance and Cosequences of Minority Rights on Discharge Decision in Joint Stock Companies

4. Th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Socieety, Vienna, Austria, 27 - 28 October 2017, vol.-, pp.48-50

Fonksiyonları Açısından TMSF ve YTM'nin Karşılaştırılması

III. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 May 2017, vol.-

Kentli Hakları ve Yerel Siyaset

Yerel Siyaset Sempozyumu, Turkey, 8 - 10 December 2007

Books & Book Chapters