Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Congenital vulvar teratoma in a newborn.

Journal of pediatric surgery, vol.36, pp.620-1, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Katılan Kadın Yetişkinlerde Öğrenme Süreçlerinin Ev İçi Ücretsiz Emek Üzerinden Değerlendirilmesi

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.6, no.13, pp.85-117, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

"PAULO FREIRE’NİN PEDAGOJİSİ TEMELİNDE YETİŞKİN ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ : BAĞCILAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SARAYI ÖRNEĞİ"

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,, vol.6, no.7, pp.63-82, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sociology of Adult Education

International Journal of Research, vol.5, no.1, pp.639-643, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stereotyped Gender Role Presentations in Turkish Primary Schooling System

Journal of International Academic Research for Multidisciplinary, vol.3, no.9, pp.104-125, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Halk Eğitimi Merkezleri

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), no.3, pp.268-277, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşam Boyu Öğrenme Ve Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.47, no.1, pp.228-485, 2014 (National Refreed University Journal)

Küreselleşme Sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Gerçeği

Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), vol.9, no.2, pp.91-111, 2014 (Other Refereed National Journals)

Transcultural Biography Work in Adult Education A Discussion on the Findings of a Pilot Study in Turkey

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.93, no.21, pp.2028-2036, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yetiskin Egitimi ve Yoksulluk

Yeniden Imece,Üç Aylık Egitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, no.27, pp.49-51, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Main Trends in the World of Higher Education Internationalization and Institutional Autonomy

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.9, pp.1878-1884, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Köy Enstitüleri ve Yasam Boyu Ögrenme Yeniden Imece

Yeniden Imece,Üç Aylık Egitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, no.26, pp.49-51, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kentsel Dönüsüm Projeleri ve Halk Katılımı

Toplum ve DemokrasiDergisi (Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.6, pp.209-222, 2009 (Other Refereed National Journals)

An Overview of Turkish Women s Status

Toplum ve DemokrasiDergisi (Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi), vol.2, no.5, pp.211-221, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Evaluation of intra-amniotic surfactant administration for lung maturation in preterm sheep

Journal of Experimental Animal Science, vol.43, no.4, pp.301-307, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kaya, H. E. ve Altan, B. (2020). HALK EĞİTİMİ MERKEZİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURSLARINA KATILAN KADIN YETİŞKİNLERDE ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN EV İÇİ ÜCRETSİZ EMEK ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: ISPARTA ÖRNEĞİ

UMBAK 1. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 28 Şubat-1 Mart 2020, Ankara, Türkiye, Ankara, Turkey, 28 February - 01 March 2020, vol.1, no.1, pp.1-12

PIAAC Verileri Bağlamında Türkiye’de Yetişkin Eğitimine Sosyolojik Bir Bakış”

IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, vol.1, pp.623-633

”Gramsci ve Yetişkin Eğitimi”

4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, vol.1, pp.435-444

Kaya, H. E. ve Balkan, T. (2019). "PIAAC Verileri Bağlamında Türkiye'de Yetişkin Eğitimine Sosyolojik Bir Bakış"

IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 05-07 Aralık 2019, Burdur, Türkiye., Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, vol.1, no.1, pp.1

"TÜKETİM TOPLUMU VE POPÜLER KÜLTÜRÜN BASKI ALTINA ALDIĞI BEDENLER: TELEVİZYON DİZİLERİNDE KADIN VE TEMSİLİ"

INCES Uluslararası Bilim Kültür ve Eğitim Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2019, vol.1, no.1, pp.1

"HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURSLARINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ"

INCES Uluslararası Bilim Kültür ve Eğitim Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2019, vol.1, no.1, pp.1

"Yetişkin Eğitimi Sosyolojisinde Dönüştürücü Eylem Kuramı"

“11th International Congress of Social Sciences with Current Research”, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.1, no.1, pp.1

"Eril Tahakkümün Dişil Tezahürü: Bir Cam Duvar Gerçeği",

Uluslararası Karadenize Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2019, Gürcistan Batum., Batum, Georgia, 2 - 05 May 2019, vol.1, no.1, pp.1

PAULO FREIRE’NİN PEDAGOJİSİ TEMELİNDE YETİŞKİN ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ : BAĞCILAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SARAYI ÖRNEĞİ

ASEAD V. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2019, vol.1, no.1, pp.1-10

Turkish Education System: Sociological Analysis on the Basis of CriticalParadigm

Congress of Innovation and Global Issues, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, vol.1, pp.1-1519

“The Pink Face of Production in Isparta: Unknown Value of Rose”

SNOS-MED 2018 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries 2018., Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2018, vol.1, pp.1-89

” Kadın Olmanın Eril İnşası: Yapışkan Zeminlerden Cam Tavanlara“

Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi”, İKSAD, Ağustos, 2018, Van, Türkiye., Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, vol.1, pp.1-398 Sustainable Development

Critical Sociology of Lifelong Learning

International Conference for Multiple Academic Discipline, Zürih, Switzerland, 13 - 15 July 2018, vol.1, no.1, pp.1

Isparta’xxda Gülcülük ve Gül Üreticiliği: Emeğin Sermayeyle Sınavı

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Mayıs, 2018 Antalya., Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.1-44

”Kadın Bedeninin Ataerkiyle Savaşı: Televizyon Dizilerinde Cinisyetçilik”

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Mayıs, 2018 Antalya., Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.1-44

Yaşam Boyu Öğrenme ve Toplumsal Dinamikleri,

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mardin, 2018., Mardin, Turkey, 2 - 04 March 2018, pp.1

Mülteci Çocukların Eğitim Engelleri”,

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21-24 Eylül 2017, Isparta., 21 - 24 September 2017 Sustainable Development

Education Barriers of Refugee Children

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21-24 Eylül 2017, Isparta., Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017 Sustainable Development

Education Barriers of Refugee Children

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21-24 Eylül 2017, Isparta., Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017 Sustainable Development

Education Bariiers of Refugee Children

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY 1 ISBN:, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.1, pp.658-659 Sustainable Development

Virtual Conmunities as a Means of Socialization and Reconstruction of Woman’xxs Image

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable DevelopmentSeptember 21-24, 2017 Isparta / TURKEY121, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.1, pp.1-823

Public Education Centers and Female Adults”

IASSR (International Association of Social Science Research) “XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences”, Ukrayna/Odessa, August, 2017., Odesa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, vol.1, pp.1-260

Sociology of Adult Education

International Academic Conference on Education and Social Sciences, Global Academic Institute, 26-28.07.2017, Paris/France., Paris, France, 26 June - 28 May 2017, vol.1, pp.1-250

Kamusal Hizmet Alanından Sektörel Yatırım Alanına Evrilen Yetişkin Eğitimi ve Kurumları

II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaattin Keykubad Üniversitesi, Antalya, 2017., Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, vol.1, pp.1-1281

Neoliberal Küreselleşme Kıskacında Eğitim

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, vol.1, pp.899-905

Bozkırlar Üzerinde Doğan Bir Güneş Köy Enstitüleri

Akademik Düzlemde Köy Enstitüleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 17 April 2016, pp.37-47

Lifelong Adult Education Model,

INTCESS16 3rd International Conference on Education and Social Sciences (8-10 February 2016, İstanbul., İstanbul, Turkey, 8 - 10 April 2016, vol.1, pp.1

A Praxis Model for the Role of Universities in Lifelong Learning,

International Congress on New Trends in Higher Education: Keeping up with the Change, 12-13 April 2016, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul., İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2016, vol.1, no.1, pp.1

Türkiye de Kamusal Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenmenin Yönetsel Bağlamı

Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB), 2. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’15),03–06 Aralık 2015, Girne, Kuzey Kıbrıs., Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 06 December 2015, pp.26-27

Lifelong Adult Education

International Humanities and Social Sciences Conference on 28-30 Augustt2015, Budapest., Budapeşte, Hungary, 28 - 30 August 2015, vol.1, no.1, pp.1

Engelsiz Yaşam-Yeni Gücümüz: Çözümlerden Konuşmak, .

Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss. 163-185, 06-07.11.2014, Kocaeli, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 November 2014, vol.1, no.1, pp.1

Engelsiz Yaşam Yeni Gücümüz Çözümlerden Konuşmak ss 163 185 06 07 11 2014 Kocaeli

Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 November 2014, pp.163-185

Türkiye'de Sürekli Eğitim Merkezleri, eli Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Uluslararası Katılımlı 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı,s. 207, 4-6 Eylül 2014, Koca, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014, vol.1, no.1, pp.1

"Neoliberal Küreselleşme Kıskacında Eğitim",

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, 899-905, Pegem Akademi., Muğla, Turkey, 01 September 2014, vol.1, no.1, pp.1

"Köy Enstitüsü Penceresinden Cumhuriyetin Eğitim Politikalarına Bakmak: Gönen Köy Enstitüsü Örneği"

,Uluslararası Katılımlı VII.Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar Bildiri Kitabı I, s.73-89., Muğla, Turkey, 01 September 2014, vol.1, no.1, pp.73-89

"Göçün Eğitime Yansımaları: Yetişkin Öğrenenler için Kültürlerarası Yaşamöykücülüğü Yaklaşımı",

II.Uluslararası Davraz Kongresi Bildiriler Kitabı Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, s.4267-4287, 29-31 Mayıs 2014, International Davraz Congress II, Isparta, Turkey., Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, vol.1, no.1, pp.1

"Lifelong Learning as for Living or a Living". .

European Conference on Social Science Research (ECSSR), 19-21 June 2013, İstanbul, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, vol.1, no.1, pp.1

"Lifelong Learning as Lifelong Prisoning".

The 3rd International Conference on Critical Education, Ankara University, Faculty of Educational Sciences Department of Life Long Learning and Adult Education, 15-17 May 2013, Ankara, TURKEY., Ankara, Turkey, 15 - 17 May 2013, vol.1, no.1, pp.1

Transcultural biography work in adult education: A discussion on the findings of a pilot study in Turkey

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012, vol.93, pp.2028-2036 Sustainable Development identifier

"Toplumsal Cinsiyetin ve Çevre Eğitiminin İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Çevre Sorunlarına Çözüm Arayışları".

Karaburun Bilim Kongresi, Kapitalizmin Kıskacında Doğa, Toplum, Teknoloji, 5-9 Eylül 2012, İzmir., İzmir, Turkey, 5 - 09 September 2012, vol.1, no.1, pp.1

Göç ve AB Bütünleşmesi: KBÇ-TBW Metodu-Migration and EU Integration:

TBW (Transcultural Biography Work) Approach, Uluslararası Katılımlı "Uluslararası Göç ve Türkiye" Çalıştayı-Workshop on "International Migration and Turkey" SDÜ,22.06.2012, Isparta., Isparta, Turkey, 22 June 2012, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

Zarifis, G. K. & Kaya, H. E. (2012). "Vocationalism and Professionalism in South-Eastern Europe: An International View (Uluslararası Bakış Açısından Güney Doğu Avrupa'da Meslekileşme ve Profesyonelleşme), Workshop on

"International Migration and Turkey"-Uluslararası Katılımlı "Uluslararası Göç ve Türkiye" Çalıştayı SDÜ,22.06.2012, Isparta., Isparta, Turkey, 22 June 2012, vol.1, no.1, pp.1

Transcultural Bigraphy Work in Turkish Case,

INNOVATIVE EMPOWERMENT METHODS OF ADULTS: PERSPECTIVES OF EDUCATION AND SOCIAL WORK, 10.5.2012 Vilnius, Lithuania., Vilnius, Lithuania, 10 May 2012, vol.1, no.1, pp.1

Insights on the Awareness of Turkish Elementary School Students on Nature and Environment, Austria.

IJAS Multidisciplinary Conference on 1-5th April in Vienna, Viena, Austria, 1 - 05 April 2012, vol.1, no.1, pp.1

A Comparison of Life Long Learning Policies: The Cases of EU and Turkey,

Between Global and Local: Adult Learning and Development İstanbul, 2011. Positioning and Conceptualizing Adult Education and Learning within Local Developmentent, Proceeding Book, pp.119-128 28th-30th April 2011, Boğaziçi Üniversitesi-ESREA., İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2011, vol.1, no.1, pp.1

A Critical Assessment of European Lifelong Learning and Adult Education Policies,Between Global and Local: Adult Learning and Development İstanbul, 2011.

Positioning and Conceptualizing Adult Education and Learning within Local Developmentent,28th-30th April 2011, Boğaziçi Üniversitesi-ESREA., İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2011, vol.1, no.1, pp.1

Modernlesme Sürecinde Köy Enstitüleri ve Köycülük

AramızdanAyrılısının 50. Yılında Egitim Devrimcisi Ismail Hakkı Tonguç Ögretisi ve Okul Öncesinden YüksekÖgretime Ülkenin Egitim Sorunları, Turkey, 20 - 22 May 2010, vol.1, pp.616-620

Köy Enstitüleri Gerçeginde Yetiskin Egitimi ve Yasam BoyuÖgrenmeye Elestirel Bir Bakıs

Aramızdan Ayrılısının 50. Yılında Egitim Devrimcisi Ismail HakkıTonguç Ögretisi ve Okul Öncesinden Yüksek Ögretime Ülkenin Egitim Sorunları, Turkey, 20 - 22 May 2010, vol.1, pp.481-485

Main trends in the world of higher education, internationalization and institutional autonomy

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Books & Book Chapters

DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÖĞRENME KURAMI PERSPEKTİFİNDE YETİŞKİN EĞİTİMİNDE DÖNÜŞÜM

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE FARKLI BAKIŞLAR, Elvan YALÇINKAYA, Editor, Iksad Internatıonal Publıshıng House, Ankara, pp.29-58, 2019

The Masculine Construction of Being Woman in Turkey: From Glass Ceilings to Sticky Floors

in: Scientific Developments, Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.11-18, 2019

”DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÖĞRENME KURAMI PERSPEKTİFİNDE YETİŞKİN EĞİTİMİNDE DÖNÜŞÜM”

in: E Ğİ T İ M B İ L İ MLER İ NDE FARKLI BAKI Ş LAR, Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA, Editor, İKSAD ULUSLARARASI YAYINEVİ, Ankara, pp.29-58, 2019

The Masculine Construction of Being Woman in Turkey: From Glass Ceilings to Sticky Floors , pp. 11-18

in: Scientific Developments - Chapter 2, Gece Akademi , Ankara., Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Akademi Uluslaraarası Yayınevi, Ankara, pp.11-18, 2019

Yetişkin Eğitimi

in: Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Kılavuz Kitabı” UNICEF ve Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2018., , Editor, Kiremit, Ankara, pp.260-285, 2018

"Radical Adult Education as Liberating Praxis and Its Subject Female Adults",

in: Researchers on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu, H. Atık, A. Ellliott, R.L. Turgeon, E. , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-1548, 2017 Sustainable Development

Effects Of Tv Serıes On The Promotıon And The Image Of Adestınatıon

in: Researches On Science In 21st Century Turkey Volume 1, Prof. Hasan Arapgiroğlu, Atilla AtıkEditor, Prof. Dr. Robert L. Elliott, Prof. Edward Turgeon, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.256-261, 2017

Yetişkin Eğitimi

in: Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Kılavuz Kitabı” ve “Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Özel Eğitim Hizmetleri Kılavuz Kitabı”, necdet karasu, ertan göv, turgut bağrıaçık, Editor, kiremit yayınevi, Ankara, pp.132-148, 2017 Sustainable Development

Adult Education and Lifelong LEarning in the Clamp of New Liberal Policies

in: Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Recep EFE, Metin AYIŞIĞI, Ömer DÜZBAKAR, Mehmet ARSLAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS,, Sofya, 2015

Toplumsal Cinsiyet Boyutundan Türkiye'de Eğitim ve Yoksulluk İlişkisi

in: Yoksulluk ve Kadın, Abdullah Topçuoğlu, Gamze Aksan ve Duygu Alptekin, Editor, AYRINTI, Konya, pp.163-179, 2014 Sustainable Development

Toplumsal Cinsiyet Boyutundan Türkiye’de Eğitim ve Yoksulluk İlişkisi

in: Yoksulluk ve Kadın, Abdullah Topçuoğlu, Gamze Aksan ve Duygu Alptekin, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014 Sustainable Development

SÖZLÜ TARİH (ORAL HISTORY)

in: Realize Transcultural Biography Work TBW Manual Book for Adult Education, Annemarie Schweighofer-Brauer Manuela Schweigkofler, Editor, Spheia Fresia Society, 2012