Publications & Works

Articles Published in Other Journals

PRE-SERVICE TEACHERS' LIVED EXPERIENCES WITH TAKING COURSES THROUGH LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS: A QUALITATIVE STUDY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.19, no.2, pp.101-116, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Moodle da gerçekleştirdikleri etkinlikler ve başarı arasındaki ilişki

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.4, no.1, pp.1-12, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Moodle ile ders işlenmesi hakkındaki görüş ve deneyimleri

Fifth International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017