Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üst Ekstremite Major Replantasyonları

Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Turkey, 26 - 30 October 2019

Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Yaralanmalarına Klinik Yaklaşım ve Yeni Bir Algoritma

Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Turkey, 26 - 30 October 2019