Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ECOLOGICAL RESTORATION IN IRRIGATION DAMS: A CASE STUDY FROM TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.30, no.3, pp.2435-2441, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ekolojik Yaklaşımlı Peyzaj Planlama

Plant Dergisi, no.25, pp.28-40, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türk Bahçelerinin Tasarım Özellikleri

SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.170-181, 2009 (Other Refereed National Journals)

Eğirdir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.62-71, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Isparta Kenti Donatı Elemanlarının İrdelenmesi

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Isparta, Turkey, 26 April - 01 May 2010, vol.1, pp.72-73

Yeşil Alanların Kentlerde Estetik ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Isparta Çayboyu Mevkii Örneği

Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı III. Kongresi, Turkey, 22 - 24 November 2007

Books & Book Chapters

Ekolojik Planlama

in: Ekolojik Planlama ve Tasarım Ders Notları, , Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş., İstanbul, 2017