Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Fen Bilimleri, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeofizik, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  İstanbul Fragmanı’nın Ordovisiyen Dönemindeki Tektonik Evriminin Paleomağnetik Verilerle Belirlenmesi

  Istanbul University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Abd

 • 2006 Postgraduate

  Van Gölü Civarı Havadan Mağnetik Verilerinin Kantitatif Yorumu

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Abd

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German

 • B2 Upper Intermediate English